BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

GK 7614-3/5/09                               Wizna, dn. 11 maja 2009 r.

 

 

 

Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 ) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000roku nr 98, poz.1071 ze zm.)


Wójt Gminy Wizna


Zawiadamia, że postanowieniem   z dnia  05.05.2009r., znak: GK 7614 – 3/5/09 został nałożony na firmę WINDPROJEKT Sp.z o.o 88-100 Inowrocław , obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania  na środowisko i przedłożeniu raportu o oddziaływaniu  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  p.n.” budowa przyłącza linii kablowej  energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej wolnostojącej  elektrow3ni wiatrowej na działkach nr nr 416,394 (zjazd z drogi) położonych w miejscowości Wizna.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w.w postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Wizna

ul. Pl.Kpt.Raginisa 35, pok.11, w dodz.8oo  - 1530.

 

                                                                                         Wójt

dr inż. Zbigniew Sokołowski     

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 maj 2009 13:53
Data opublikowania: poniedziałek, 11 maj 2009 14:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 13:08
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 4721 razy