BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. GK.271.2.6.2024 zadania pn. „Zakup z dostawą i montażem linowych urządzeń na plac zabaw w miejscowości Sieburczyn Gmina Wizna"