BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. DI.271.3.1.2024 zadania pn. „Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 na drogi gminy Wizna w 2024 r.”
Pliki do pobrania: