BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. GP.271.1.2024 zadania pn. "Opracowanie projektów decyzji, o których mowa w art. 4 ust. 2, w związku z art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz analiz, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r."
Pliki do pobrania: