BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GP.6730.54.2023 - dot. osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym: działki nr ewid. 20/29, 20/22 obręb Małachowo, gmina Wizna
Pliki do pobrania: