BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o wyniku przetargu
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 ) – Wójt Gminy Wizna informuje :


Komisja przetargowa wyznaczona moim Zarządzeniem z dnia 28 listopada 2008 roku Nr 89/2008 w składzie :

1. Kazimierz Jancewicz - Przewodniczący
2. Marianna Rembiszewska - członek
3. Jan Ładyżyński - członek

w dniu 01 grudnia 2008 roku w siedzibie Urzędu Gminy Wizna przeprowadziła nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie oznaczonego nr 6 przy ul. Czarnieckiego 6A posiadającą urządzoną KW Nr 13561 położony na terenie wsi Wizna.

1. do uczestniczenia w przetargu zostało dopuszczone sześć ofert .
2. Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości gruntowej ustalona na podstawie szacunku biegłego rzeczoznawcy wyniosła : 41 000,00 zł
3. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 72 370 ,00 zł Ustalonym nabywcą została Pani Małgorzata Pawlak zam. Bronowo 18-430 Wizna.

Wójt Gminy
Dr inż. Zbigniew Sokołowski
Data powstania: poniedziałek, 8 gru 2008 11:15
Data opublikowania: poniedziałek, 8 gru 2008 11:17
Data edycji: wtorek, 7 kwi 2009 12:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 13:23
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 24363 razy
Ilość edycji: 1