BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GP.6733.2.2023 wszczęcia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem nadziemnym na części działek ewidencyjnych nr 115/1 i 115/2 obręb Bronowo, gm. Wizna
Pliki do pobrania: