BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

Urząd Gminy w Wiźnie, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 24 października 2008 r. wydane zostało postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej od drogi krajowej Nr 64 przez wieś Ruś, gm. Wizna”.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wiźnie w pokoju nr 11, w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.
Na przedmiotowe postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Wizna w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wizna, dnia 24 października 2008 roku


WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 paź 2008 10:50
Data opublikowania: wtorek, 28 paź 2008 10:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 lis 2008 12:42
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1838 razy