BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

Wizna, dnia 16 lipca 2008r.

Or.0052-5/08
Szanowny/a Pan/i
Sołtys wsi
...................................................


Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 24 lipca 2008r. /czwartek / na godz. 10oo zwołuje XVII sesję Rady Gminy Wizna w sali GCI w Wiźnie.Proponowany porządek obrad XVII sesji Rady Gminy.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XV, XVI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji oraz przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu celem wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy za rok 2008
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna.
9. Opinia w sprawie trwałego zagospodarowania budynku po byłym sklepie na placu po GS w Wiźnie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wizna na lata 2008-2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Przerwa.
15. Nadanie Honorowego Obywatelstwa Panu Mieczysławowi Bagińskiemu
16. Zamknięcie obrad.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwie.

Projekty uchwał w załączeniu.

Przewodniczący Rady

Zbigniew SzulcData powstania: piątek, 18 lip 2008 14:16
Data opublikowania: piątek, 18 lip 2008 14:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lis 2008 13:38
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 3262 razy