BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

GK 7624/1/4/08 Wizna,dn.21 kwietnia.2008 r.
O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Wizna

z a w i a d a m i a

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej od drogi krajowej Nr 64 przez wieś Wizna oraz Ruś na odcinku o długości 2071,51 m .

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Wizna ul. Pl.kpt.Raginisa 35, pokój Nr 11, codziennie w godzinach urzędowania t.j od 730 do 15 30.


Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Wizna w terminie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt
Dr inż. Zbigniew SokołowskiObwieszczenie zamieszczono :

1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna
2. Na tablicach ogłoszeń sołectw Wizna I i Ruś
3. w publicznie dostępnym wykazie danych
Data powstania: wtorek, 22 kwi 2008 12:03
Data opublikowania: wtorek, 22 kwi 2008 12:09
Data edycji: wtorek, 9 wrz 2008 13:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lip 2010 11:32
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 6734 razy
Ilość edycji: 1