BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U z 2006 r. Nr 129 poz.902 z późn.zm) oraz art.10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm. ) zawiadamia się , że w dniu 13 lutego 2008 roku , zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Wizna o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na :

„ Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 64 przez wieś Wizna , oraz Ruś na odcinku o długości 2071,51 m”

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Wizna , ul. Plac Kpt. Raginisa 35 – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 11, ( w godzinach od 730 - 1530).

Uwagi i wnioski do planowanej inwestycji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wizna w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zamieszcza się także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna, sołectw : Wizna I i Ruś.


WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski


Data powstania: piątek, 15 lut 2008 11:29
Data opublikowania: piątek, 15 lut 2008 11:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 mar 2008 12:16
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1974 razy