BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

dot. DI.271.3.5.2021 „Remont drogi gminnej Nr 105627B, ul. Mickiewicza w miejscowości Wizna”

Zamawiający - Gmina Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późń. zm.) informuje, że na sfinansowanie zmówienia pn.: Remont drogi gminnej Nr 105627B, ul. Mickiewicza w miejscowości Wizna  zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 370.000,00 zł.