BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

dot. GŚ.271.9.2021 „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Wizna”

Zamawiający - Gmina Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Wizna”  zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości:

Część nr 1: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zanklewo” – 225 572,75 zł

Część nr 2: „Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w miejscowości  Męczki” – 128 221,13 zł

 

Wójt

Mariusz Soliwoda