BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

dot. DI.271.3.4.2021 „Modernizacje na drogach gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Wizna”

Zamawiający - Gmina Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późń. zm.) informuje, że na sfinansowanie zmówienia pn.: „Modernizacje na drogach gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Wizna”  zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 157000,00 zł.