BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zwołaniu XXVIII Nadzwyczajnej Sesji rady Gminy Wizna w dniu 20.07.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 ) zwołuję XXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wizna na dzień 20 lipca 2021r. /wtorek/ na godz. 09oo w sali Urzędu Gminy Wizna, przy pl. kpt. Władysława Raginisa  35. 

Proponowany porządek obrad XII Sesji Rady Gminy.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wizna na 2021 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wizna na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długi i spłat zobowiązań na lata 2021-2025.

5. Zakończenie obrad  sesji Rady Gminy.

                                  Proszę o punktualne i niezawodne przybycie

    

                                    Przewodnicząca Rady 

                                      Iwona Grodzka

Data powstania: czwartek, 15 lip 2021 09:27
Data opublikowania: czwartek, 15 lip 2021 10:08
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 447 razy