BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

dot. GŚ.271.1.2021 „Budowa ujęcia wody Wizna II wraz z odcinkiem wodociągu do stacji uzdatniania wody” w formule zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający - Gmina Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) informuje, że na sfinansowanie zmówienia pn.: „Budowa ujęcia wody Wizna II wraz z odcinkiem wodociągu do stacji uzdatniania wody” w formule zaprojektuj i wybuduj  zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 405 000,00 zł.