BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.6.2020

dot.: „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku”