BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.4.2020

dot.: "Dostawa z opcją montażu ogrodzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiźnie"