BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Modyfikacja SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert

dot. GK.271.1.6.2019: Budowy i rozbudowy dróg gminnych, na terenie gminy Wizna
Ogłoszenie nr 540244008-N-2019 z dnia 13-11-2019 r.
Wizna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 618363-N-2019
Data: 04/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 45067000200000, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430  Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 888 90 00, e-mail sekretariat@gminawizna.pl, faks 86 888 90 13.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.wizna.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert upływa 14.11.2019 r. – godz. 10.00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert upływa 18.11.2019 r. – godz. 10.00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-11-14, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-11-18, godzina: 10:00,
 
 

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda

Pliki do pobrania: