BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym (przewozów o charakterze użyteczności publicznej) na 4 liniach komunikacyjnych”
Pliki do pobrania: