BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

dotycząca harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

INFORMACJA !!!

         Informuje się, że podmiot odbierający dotychczas odpady komunalne od mieszkańców, wypowiedział umowę z dniem 31 lipca br. W związku z tym, dotychczasowy harmonogram odbioru odpadów od 1 sierpnia nie obowiązuje. W chwili obecnej trwa procedura wyłonienia nowego wykonawcy. Wszelkie informacje dotyczące odbioru odpadów, można uzyskać:

  1. osobiście: w Urzędzie Gminy Wizna, pok. nr 2 (parter budynku),
  2. telefonicznie: 86 2 19 60 18 wew. 11 (Artur Szulc), adres e-mail: odpady@wizna.pl,
  3. na stronie internetowej Urzędu: http://bip.wizna.pl/index.php?k=247,
  4. na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Wizna.