BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna

GK.271.4.2017                                                                                                         Wizna, dnia 19 lipca 2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”.

Zamawiający, Gmina Wizna, działając na mocy art. 86 ust.5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że:

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.07.2017 r., godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego;
  2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 330 000 zł.
  3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin płatności faktury [dni]

Liczba pojazdów wyposażonych w silniki, spełniające normę emisji spalin Euro 4, Euro 5 lub Euro 6 [szt.]

Odbiór i transport odpadów zmieszanych pojazdami z zabudową typu rotopress

[TAK/NIE]

Udostępnienie odczytu lokalizacji (GPS) pojazdów odbierających odpady z terenu Gminy Wizna wraz z zainstalowaniem oprogramowania i przeszkoleniem pracownika UG Wizna  [TAK/NIE]

1.

MPO Spółka z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48,

15-950 Białystok

603 990,00

30

Euro 6 – 0

Euro 5 – 4

Euro 4 – 4

NIE

TAK

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Spółka z o.o.

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

503 814,60

30

Euro 6 – 0

Euro 5 – 3

Euro 4 – 0

NIE

TAK

3.

Konsorcjum Firm: RDF Sp. z o.o. i MPK Pure Home Sp. z o.o. Sp. K.,

ul. Kołobrzeska 5,

07-401 Ostrołęka

635 616,72

30

Euro 6 – 0

Euro 5 – 3

Euro 4 – 0

NIE

TAK

 

                                                                                                                      WÓJT
                                                                                                          dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 19 lip 2017 14:55
Data opublikowania: środa, 19 lip 2017 15:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2018 09:35
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1286 razy