BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

WYKAZ  OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT W 2016 ROKU UDZIELONO ULG,  
UMORZEŃ, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY (POWYŻEJ 500 ZŁ)
     
                 
  I. PODATKI I OPŁATY LOKALNE              
                 
                 
L.p. Nazwisko i imię lub nazwa z zal. I rata II rata III rata IV rata RAZEM Przyczyna umorzenia
1 Chmielewski Krzysztof, zam. Janczewo   511,00       511,00 zł Ważny interes podatnika
2 Milewski Sławomir i Małgorzata, zam. Kramkowo       570,00   570,00 zł Ważny interes podatnika
3 Popiołek Jan, zam. Zanklewo     175,60 194,00 192,00 561,60 zł Ważny interes podatnika
4 Ptaszkowska Elżbieta, zam. Kramkowo 554,00         554,00 zł Ważny interes podatnika
5 Skrodzki Waldemar, zam. Kramkowo   774,00       774,00 zł Ważny interes podatnika
                                                  RAZEM 554,00 1285,00 175,60 764,00 192,00 2 970,60  
                 
                 
  II. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN            
                 
                 
L.p. Nazwisko i imię lub nazwa           Kwota umorzenia Przyczyna umorzenia
1 Wiśniewska Marzena, zam. Wizna Umorzenie zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn 5 428,53 Ważny interes podatnika
Data powstania: wtorek, 30 maj 2017 08:55
Data opublikowania: wtorek, 30 maj 2017 08:58
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 591 razy