BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

GK.271.1.2017                                                                                                                 Wizna, dn. 19.01.2017 r.

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

                Gmina Wizna, działając na podstawie art. 13a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje o planie postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 roku:

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

(roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb

lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

2

3

4

5

6

 

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105617B Sieburczyn - Rutkowskie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

470.000,00

I kwartał

 

Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do pól) w miejscowości Kramkowo

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

150.000,00

I kwartał

 

Rekonstrukcja mostu przez rzekę Narew w miejscowości Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

500.000,00

II kwartał

 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kramkowo

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

280.000,00

II kwartał

 

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Bronowo

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

300.000,00

II kwartał

 

Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna
i placówek oświatowych Gminy Wizna

dostawa

przetarg nieograniczony

170.000,00

III kwartał

 

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Wizna w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019

usługa

przetarg nieograniczony

180.000,00

III kwartał

 

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna

usługa

przetarg nieograniczony

220.000,00

IV kwartał

 

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Bronowo

dostawa

przetarg nieograniczony

150.000,00

IV kwartał

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        WÓJT
                                                                                                                                dr inż. Zbigniew Sokołowski
Data powstania: piątek, 20 sty 2017 12:44
Data opublikowania: piątek, 20 sty 2017 13:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2018 09:33
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1604 razy