BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Wizna

GK.6220.5.2016                                                                                            Wizna, dnia 4 lipca 2016 r.

 

INFORMACJA
WÓJTA GMINY WIZNA
 

 

          Informuję, iż w Obwieszczeniu Wójta Gminy Wizna o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy: GK.6220.5.2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku wystąpiła oczywista omyłka. Prawidłowa nazwa przedsięwzięcia to: „Rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego obory o budynek obory na krowy mleczne do 211 DJP z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę o V=2300 m3, na działce nr 109, położonej w miejscowości Srebrowo, gm. Wizna”.

                                                                                                       Z up. Wójta
                                                                                                mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
                                                                                                Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                                                Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Data powstania: wtorek, 5 lip 2016 08:02
Data opublikowania: wtorek, 5 lip 2016 08:11
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 22:50
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1255 razy