BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK. 6733.3.2014                                            Wizna, dnia  30.10.2014r.

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647) zawiadamia się, że decyzją nr 3/2014 z dnia 30.10.2014r. zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 o długości ok. 2400m, linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV o długości ok. 110m oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN minibox, planowanej do realizacji na terenie położonym:
- w obrębie geod. Zanklewo, gmina Wizna, obejmującym działki o nr geod.: 594, 447, 450, 453, 456, 459, 462, 465, 468, 471, 474, 477, 480, 483, 486, 489, 492, 459, 498, 501, 504, 507, 510, 513, 516, 519, 522, 525, 528, 535, 538, 541/2, 541/1, 544, 554, 555, 556, 576, 604, 561, 559/1, 558/1, 558/2, 557, 545, 542, 539/1, 536, 532, 523, 520, 517/2, 514/2, 514/1, 511, 508, 505, 502, 499, 496, 493/2, 490, 487, 484/2, 481, 478, 475, 472, 469/2, 466, 463, 460, 457/6, 454, 451, 448;
- w obrębie geod Koniecki, gmina Jedwabne, obejmującym działki o nr geod.: 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 124, 114, 113, 112, 111, 86/2, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87.

            Informuje się, że z treścią w.w. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna i Gminy Jedwabne, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna i Urzędzie Miejskim w Jedwabnem oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zanklewo i Konieckie.

                                                                                     WÓJT
                                                                     dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 3 lis 2014 07:48
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lis 2014 08:00
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:58
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1177 razy