BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄMiejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 3 , parter

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
2. Zapewnienieo braku okoliczności wyłącajacych zawarcie małżeństwa

3. Dokument potwierdzający stan przyszłego małżonka

4. Dokument stwierdzający tożsamość* (do wglądu)

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 3, parter

Opłaty:
Opłata skarbowa:
- za wydane zaświadczenie - 38,00zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie po wpłynięciu podania.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą ważne jest trzy miesiące od daty wydania.

Podstawa prawna:
Art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r.  poz.709 z późn.zmian.).


 

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:09
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:10
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1030 razy