BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o osiągniętych poziomach w 2013 roku

W 2013r.w Gminie Wizna osiągnięto następujące poziomy:

·  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięto na poziomie 16,7%.

· poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 18,9%.

Data powstania: czwartek, 22 maj 2014 08:33
Data opublikowania: czwartek, 22 maj 2014 08:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sty 2017 11:00
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1234 razy