BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualny rejestr żłobków i klubów dziecięcych

środa, 20 sty 2021 08:03

Rejestry prowadzone na samodzielnym stanowisku pracy d.s obsługi rady i komisji:

wtorek, 4 kwi 2006 11:49

Rejestry, ewidencje i archiwa na stanowisku pracy ds. budownictwa planowania przestrzennego, drogownictwa, zamówień publicznych i inwestycji

poniedziałek, 8 mar 2004 10:06

Rejestry, ewidencje i archiwa na stanowisku pracy d.s. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, gospodarki gruntami i mienia komunalnego.

poniedziałek, 8 mar 2004 09:58

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone na samodzielnym stanowisku pracy d.s organizacji, kadr i ochrony informacji niejawnych, ochrony zdrowia:

niedziela, 7 mar 2004 11:03