BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.20.2023 przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla krów mlecznych o obsadzie do 140 DJP w zabudowie zagrodowej na działkach o nr ewidencyjnym 155, 156, 157 w miejscowości Rutki, gmina Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.22.2023 przedsięwzięcia pn. „Urządzanie terenów rekreacyjnych przyległych do rzeki Narew na obszarze gminy Wizna” realizowanego w ramach inwestycji: Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu „Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.20.2023 przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla krów mlecznych o obsadzie do 140 DJP w zabudowie zagrodowej na działkach o nr ewidencyjnym 155, 156, 157 w miejscowości Rutki, gmina Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.22.2023 przedsięwzięcia pn. „Urządzanie terenów rekreacyjnych przyległych do rzeki Narew na obszarze gminy Wizna” realizowanego w ramach inwestycji: Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu „Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.21.2023 przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i modernizacji obory do obsady 140 DJP w systemie bezściołowym (na rusztach) w zabudowie zagrodowej o łącznej obsadzie 185 DJP na działce nr 165 położonej w miejscowości Rutki, gmina Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.21.2023 przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i modernizacji obory do obsady 140 DJP w systemie bezściołowym (na rusztach) w zabudowie zagrodowej o łącznej obsadzie 185 DJP na działce nr 165 położonej w miejscowości Rutki, gmina Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.19.2023 przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie gospodarstwa rolnego o oborę dla bydła o obsadzie 114,74 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 361 i 362 w miejscowości Stare Bożejewo gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.21.2023 przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i modernizacji obory do obsady 140 DJP w systemie bezściołowym (na rusztach) w zabudowie zagrodowej o łącznej obsadzie 185 DJP na działce nr 165 położonej w miejscowości Rutki, gmina Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.20.2023 przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla krów mlecznych o obsadzie do 140 DJP w zabudowie zagrodowej na działkach o nr ewidencyjnym 155, 156, 157 w miejscowości Rutki, gmina Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.19.2023 przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie gospodarstwa rolnego o oborę dla bydła o obsadzie 114,74 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 361 i 362 w miejscowości Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.11.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowej – część dz. nr ewid. 244 obręb Rutkowskie i dz. nr ewid. 9 obręb Sieburczyn w km 0+000,00 – 1+273,74

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.19.2023 przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie gospodarstwa rolnego o oborę dla bydła o obsadzie 114,74 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 361 i 362 w miejscowości Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.17.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej – ul. Kolonia Podnarcie w Bronowie w km 0+000,00 - 1+172,26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.16.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej – działka nr ewid. 60 w Janczewie w km 0+000,00 – 1+355,70

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.10.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej – ul. Witkowo, dz. nr 1493, 1509 obr. Wizna w km 0+000,00 – 1+334,01

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.9.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej – dz. nr 886 obręb Wizna w km 0+000,00 – 1+400,65
Pliki do pobrania:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.15.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 105614B o nawierzchni gruntowo - żwirowej relacji Wierciszewo – Małachowo w km 0+000,00 – 2+587,51

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.11.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowej – część dz. nr ewid. 244 obręb Rutkowskie i dz. nr ewid. 9 obręb Sieburczyn w km 0+000,00 – 1+273,74

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.8.2023 przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 120 DJP w systemie chowu bezściołowego oraz ściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 3500 m3

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.7.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1934B w miejscowości Wizna wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

dot. WSTII.420.10.2023.MM przedsięwzięcia pn. "zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 0,2126 ha na użytek rolny na działce nr 476 o powierzchni ogólnej 2,5109 ha, położonej w obrębie Niwkowo, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie"
Pliki do pobrania:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.9.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej – dz. nr 886 obr. Wizna w km 0+000,00 – 1+400,65

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.8.2023 przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 120 DJP w systemie chowu bezściołowego oraz ściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 3500 m3

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.4.2023 przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 64 DJP w systemie chowu bezściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 2500 m3 na działce nr geod. 119 położonej we wsi Rutki gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.7.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1934B w miejscowości Wizna wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.7.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1934B w miejscowości Wizna wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.4.2023 przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 64 DJP w systemie chowu bezściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 2500 m3

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.1.2023 przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i nadbudowie budynku inwentarskiego - cielętnika, budowie płyty obornikowej do 100 m2 ze zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce do 65 m3 oraz budowie hali magazynowej na płody rolne w zabudowie zagrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w gospodarstwie rolnym o obsadzie zwierząt do 136,0 DJP

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.2.2023 przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Wizna o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 720, gm. Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.5.2023 przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 438, 439, 440, 441, 442, 444 w obrębie Kramkowo, gmina Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.5.2023 przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 438, 439, 440, 441, 442, 444 w obrębie Kramkowo, gmina Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.4.2023 przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 64 DJP w systemie chowu bezściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 2500 m3 na działce nr geod. 119 położonej we wsi Rutki gm. Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.2.2023 przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Wizna o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i nadbudowie budynku inwentarskiego - cielętnika, budowie płyty obornikowej do 100 m2 ze zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce do 65 m3 oraz budowie hali magazynowej na płody rolne w zabudowie zagrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w gospodarstwie rolnym o obsadzie zwierząt do 136,0 DJP

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.13.2022 przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego, budowie płyty obornikowej do 100 m2 ze zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce do 65 m3 (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie po rozbudowie do 136,0 DJP) na terenie położonym w miejscowości Srebrowo 50, na części działki nr 298, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.12.2022 przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1300 kWp w miejscowości Stare Bożejewo, gm. Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.11.2022 przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3000 kWp w miejscowości Stare Bożejewo, gm. Wizna
Pliki do pobrania: