BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.18.2022

dot. realizacji zadania pn. "Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku w 2023 roku"

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.1.13.2022

dot. zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na ul. Kopernika w Wiźnie"

KOMUNIKAT O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 20.10.2022

dot. GŚ.271.10.2022 dostawy i montażu mieszadła napowietrzającego przeznaczonego do mieszania i napowietrzania zawartości zbiornika w oczyszczalni ścieków w Wiźnie

ZAPYTANIE OFERTOWE GŚ.271.10.2022

dot. dostawy i montażu mieszadła napowietrzającego przeznaczonego do mieszania i napowietrzania zawartości zbiornika w oczyszczalni ścieków w Wiźnie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.1.12.2022

dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie miejscowości Wizna”, podzielonego na 3 części
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.1.12.2022

dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie miejscowości Wizna”, podzielonego na 3 części


ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.1.9.2022

dot. "Zakup z dostawą zegarów sterujących oświetlenia drogowego"
ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.1.8.2022

dot. "Dostawa i montaż lamp solarnych"

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.1.6.2022

dot. zadania pn. "Dostawa lamp solarnych ulicznych"


ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.2.4.2022

dot. konserwacji rowu otwartego odprowadzającego wody opadowo-roztopowe o dł. ok 700 mb

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.2.3.2022

dot. zadania pn. "Zakup z dostawą opraw oświetlenia ulicznego typu LED"


ZAPYTANIE OFERTOWE GŚ.271.3.2022

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE Or.271.7.2022

dot. „Dostawa i montaż szamba bezodpływowego przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Męczki w gminie Wizna"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.2.2.2022

dot. „Równanie i profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych i dojazdowych do pól za pomocą równiarki w 2022 r.”
Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe DI.271.2.2.2022

dot. „Równanie i profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych i dojazdowych do pól za pomocą równiarki w 2022 r.”


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY GP.271.1.2022

dot. wykonania usługi: Opracowanie projektów decyzji, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"
Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe DI.271.2.1.2022

dot. zadania pn. „Bieżące naprawy i remonty na drogach gminnych publicznych i wewnętrznych w 2022 r.”

Zapytanie ofertowe DI.271.1.1.2022

dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE GP.271.2.2022

dot. usługi pn: "Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2022"
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE GP.271.1.2022

dot. wykonania usługi: Opracowanie projektów decyzji, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"
Pliki do pobrania: