BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r.

czwartek, 20 maj 2021 15:00

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

czwartek, 20 maj 2021 14:54
, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2020 r.