BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

wtorek, 29 maj 2018 10:42
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT W 2017 ROKU UDZIELONO ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY (POWYŻEJ 500 ZŁ)

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W 2017 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

wtorek, 29 maj 2018 10:41