BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,

wtorek, 28 cze 2016 19:29
KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT W 2015 ROKU UDZIELONO ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY (POWYŻEJ 500 ZŁ)

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W 2015 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

wtorek, 28 cze 2016 19:25