BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Karta typu A
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew: gatunku klon sz. 4 z nieruchomości położonej we wsi Bronowo kol. Podkossacze.

Zezwolenie na wycięcie drzew: gatunku klon sz. 4 z nieruchomości położonej we wsi Bronowo kol. Podkossacze.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew: gatunku olcha sz. 7 z nieruchomości położonej we wsi Stare Bożejewo.

Zezwolenie na wycięcie drzew: gatunku olcha sz. 7 z nieruchomości położonej we wsi Stare Bożejewo.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa: gatunku topola sz. 1 z nieruchomości położonej we wsi Rutkowskie.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew: gatunku lipa sz. 3, gatunku jarząb sz. 11, gatunku jesion sz. 2, gatunku klon sz. 5 z pasa drogowego nr 64.

Zezwolenie na wycięcie drzew: gatunku lipa sz. 3, gatunku jarząb sz. 11, gatunku jesion sz. 2, gatunku klon sz. 5 z pasa drogowego nr 64.

wycięcie drzew 5 olch i 1 czeremcha z działki położonej w Wierciszewie

Karta typu B
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

Karta typu C

Karta typu D
Polityki, strategie, plany lub programy

Karta typu E
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karta typu F
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

Karta typu G
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karta typu H
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karta typu I
Inne dokumentyUdostępnianie informacji o środowisku - Ogólne informacje o wykazie

Data powstania: czwartek, 9 paź 2008 12:42
Data opublikowania: czwartek, 9 paź 2008 12:44
Data edycji: czwartek, 9 paź 2008 12:46
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 11544 razy
Ilość edycji: 14