BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji PublicznejObwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 17 maj 2024 10:32
Data opublikowania: piątek, 17 maj 2024 10:42
Opublikował(a): Monika Dzierżyk
Zaakceptował(a): Monika Dzierżyk
Artykuł był czytany: 314 razy


OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

AB-I.7820.1.4.2023.AK dot. rozbudowy mostu przez rz. Narew
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 gru 2023 14:02
Data opublikowania: wtorek, 19 gru 2023 14:05
Opublikował(a): Monika Dzierżyk
Zaakceptował(a): Monika Dzierżyk
Artykuł był czytany: 749 razy

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR 148/2021 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 26 sie 2021 13:36
Data opublikowania: czwartek, 26 sie 2021 13:37
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 2874 razy

ZARZĄDZENIE NR 135/2021

w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę mienia stanowiącego własność Gminy Wizna.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 5 maj 2021 14:25
Data opublikowania: środa, 5 maj 2021 14:48
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 2059 razy

ZARZĄDZENIE NR 134/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Wizna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 5 maj 2021 14:22
Data opublikowania: środa, 5 maj 2021 14:30
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 2415 razy
Zawiadpmienie o zwołaniu XVIII sesji

Data powstania: piątek, 19 cze 2020 15:10
Data opublikowania: niedziela, 21 cze 2020 20:12
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 2485 razy
Obwieszczenie Wójta Gminy Wizna

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 mar 2020 08:28
Data opublikowania: poniedziałek, 23 mar 2020 08:29
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 2897 razy

Obwieszczenie Wójta Gminy Wizna

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 mar 2020 08:26
Data opublikowania: poniedziałek, 23 mar 2020 08:28
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 2859 razy


ZARZĄDZENIE NR 79/2020 WÓJTA GMINY WIZNA

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna na rok szkolny 2020/2021.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 31 sty 2020 08:13
Data opublikowania: wtorek, 4 lut 2020 08:14
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 2758 razy

ZARZĄDZENIE NR 78/2020 WÓJTA GMINY WIZNA

w sprawie podania informacji o kryteriach, liczbie punktów i rodzajach dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Wizna
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 31 sty 2020 08:09
Data opublikowania: wtorek, 4 lut 2020 08:11
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 2772 razy

Zarządzenie 77/2020 WÓJTA GMINY WIZNA

w sprawie podania informacji o kryteriach naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Wizna
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 31 sty 2020 08:08
Data opublikowania: wtorek, 4 lut 2020 08:16
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 2758 razy
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 gru 2019 14:54
Data opublikowania: poniedziałek, 16 gru 2019 14:55
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 2963 razy
Zawiadomienie Wójta Gminy Wizna

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Kokoszki
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 29 sie 2019 09:05
Data opublikowania: czwartek, 29 sie 2019 09:10
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 3010 razy
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 26 lip 2019 09:45
Data opublikowania: piątek, 26 lip 2019 09:47
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 3013 razy

Obwieszczenia Wójta Gminy Wizna

o wyborach sołtysów i rad sołeckich
Data powstania: wtorek, 12 lut 2019 11:28
Data opublikowania: wtorek, 12 lut 2019 11:32
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 3425 razy
OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 24 maj 2017 12:08
Data opublikowania: środa, 24 maj 2017 12:09
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 4563 razy