BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Władze Gminy

Zgodnie z Art. 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej "Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio."
Rozdział VII Konstytucji w całości poświęcony jest Samorządowi terytorialnemu.
Art. 169. Mówi, że: "Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.
Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa."
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.(Art. 11).

Organami gminy są:
1) rada gminy,
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta). (Art. 11a)
Data powstania: poniedziałek, 28 kwi 2003 18:08
Data opublikowania: poniedziałek, 28 kwi 2003 18:08
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 22234 razy