BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru wyborców

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Wiźnie
ul. Plac Kapitana Raginisa 35 pok. 10
tel. (86) 2196018

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców ,
2. Dowód osobisty

Gdzie odebrać formularze:

Druk wniosku o wpisanie do rejestru wyborców można otrzymać w pokoju nr 10

Opłaty:

Podania i decyzje nie podlegają opłacie skarbowej .

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie do 3 dni od dnia wniesienia wniosku .

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Łomży , za pośrednictwem Wójta Gminy Wizna w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji .

Inne wskazówki, uwagi:

Do rejestru wyborców z urzędu wpisywani są wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy . Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborcy nigdzie niezamieszkali ,przebywający na obszarze gminy .

Podstawa prawna:

Ustawa – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Dz. U. Nr 46 poz. 499 z późn. zm. , ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r.- Dz. U. Nr 86 poz.960 z późn. zm.

Data sporządzenia

piątek, 18 lip 2003 13:52

Data zatwierdzenia

piątek, 18 lip 2003 13:56
Data dodania: piątek, 18 lip 2003 13:52
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2003 13:56
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2063 razy