BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasiłki alimentacyjne na rzecz członków rodziny

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Wizna, ul. Kapitana Raginisa 35, pokój nr 4, tel. 219-60-18 wew. 13
Stanowisko: Inspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej.

Wymagane dokumenty

- podanie złożone przez matkę dziecka lub prawnego opiekuna,
- postanowienie Sądu o przyznanej kwocie alimentów,
- zaświadczenie żołnierza o odbywaniu służby wojskowej,
- do wglądu akt urodzenia dziecka,

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni

Inne wskazówki, uwagi:

Na wniosek zainteresowanego, po rozpatrzeniu sprawy, Wójt Gminy wydaje decyzję
o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
w stosunku do dziecka.


Należy zgłosić fakt zwolnienia żołnierza z odbywania służby wojskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie ul. Kapitana Raginisa 35 , który realizuję wypłatę zasiłków alimentacyjnych.

Data sporządzenia

wtorek, 12 sie 2003 12:11

Data zatwierdzenia

wtorek, 12 sie 2003 12:22
Data dodania: wtorek, 12 sie 2003 12:11
Data upublicznienia: wtorek, 12 sie 2003 12:22
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1955 razy