BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Wizna, ul.Plac Kpt. Raginisa 35,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 2- parter,
tel. 219-60-56.

Wymagane dokumenty

Przy ubezpieczeniu społecznym wykazanie okresów składkowych i nieskładkowych.

Opłaty:

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgłoszenie klienta do ZUS wysyłane jest w ciągu 7 dni od wydanej decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Osobom uprawnionym do zasiłku stałego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz gwarantowanego zasiłku okresowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, gdy nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. Ponadto Ustawa o powszechnym Ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ( Dz.U. z 2003r. Nr 45, poz. 391) nakłada na GOPS obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieubezpieczone otrzymujące zasiłek stały, stały wyrównawczy, rentę socjalną oraz gwarantowany zasiłek okresowy.
Wyżej wymienionym osobom decyzją przyznającą świadczenie pieniężne Kierownik przyznaje ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, po czym następuje:
— zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
— comiesięczne naliczanie indywidualnych składek,
— zbiorowe rozliczenie składek,
— przekazanie pocztą elektroniczną dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
— przekazanie deklaracji rozliczeniowej do księgowości w/m.

Data sporządzenia

wtorek, 29 lip 2003 13:44

Data zatwierdzenia

wtorek, 29 lip 2003 13:52
Data dodania: wtorek, 29 lip 2003 13:44
Data upublicznienia: wtorek, 29 lip 2003 13:52
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2033 razy