BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawienie pogrzebu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Wizna, ul.Plac Kpt. Raginisa 35,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 2- parter,
tel. 219-60-56.

Wymagane dokumenty

— akt zgonu,
— w przypadku rodziny zaświadczenia o dochodach i wywiad alimentacyjny.

Opłaty:

Opłaty skarbowej nie pobiera się.
Pomoc społeczna obejmuje obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym (art. 10 ust. 2 pkt. 5). wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu podlegają zwrotowi w całości lub części z masy spadkowej, w przypadku gdy osoba zmarła posiadała majątek. Jeżeli przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego, to wydatki pokrywa się z tego zasiłku. Jeżeli zmarły nie miał środków utrzymania z ubezpieczenia społecznego i nie posiada osób zobowiązanych do alimentacji , koszty pogrzebu pokrywa gmina.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Klient załatwiany jest na bieżąco.

Inne wskazówki, uwagi:

Na podstawie złożonego wniosku w razie potrzeby pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w rodzinie i wnioskuje o pomoc.
Przyznanie świadczenia następuje decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , a w szczególnych przypadkach umowa- zlecenie.

Data sporządzenia

wtorek, 29 lip 2003 13:38

Data zatwierdzenia

wtorek, 29 lip 2003 13:51
Data dodania: wtorek, 29 lip 2003 13:38
Data upublicznienia: wtorek, 29 lip 2003 13:51
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2199 razy