BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Wizna, ul.Plac Kpt. Raginisa 35,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 2- parter,
tel. 219-60-56.

Wymagane dokumenty

— dowód osobisty,
— zaświadczenia o wysokości dochodów osób wspólnie zamieszkałych /tak jak w pkt.I przy zasiłkach stałych/,
— udokumentowanie faktu aktywnego poszukiwania pracy, bądź wydatków związanych z chorobą lub niepełnosprawnością,
— zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o ubezpieczeniu,
— zaświadczenia z gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej o pobieraniu stypendium.

Opłaty:

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Klient oczekuje do 30 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Na podstawie złożonego wniosku, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania klienta i wnioskuje o pomoc.
Przyznanie świadczenia następuje decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie pisemnej, a po uprawomocnieniu się decyzji wypłata świadczeń.

Data sporządzenia

wtorek, 29 lip 2003 10:12

Data zatwierdzenia

wtorek, 29 lip 2003 10:30
Data dodania: wtorek, 29 lip 2003 10:12
Data upublicznienia: wtorek, 29 lip 2003 10:30
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1958 razy