BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości

Organizacja bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla mieszkańców w dniu wyborów 9.06.2024

środa, 29 maj 2024 15:02
Rozkład jazdy gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów 9 czerwca 2024 r. na terenie gminy Wizna

Gmina Wizna realizuje projekt Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami

środa, 29 maj 2024 12:07
Foto: Gmina Wizna realizuje projekt Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami

Informacja

wtorek, 21 maj 2024 15:18
Biebrzański Park Narodowy ogłasza 6 pisemnych przetargów nieograniczonych na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa

Obwieszczenie

piątek, 17 maj 2024 10:32
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

piątek, 17 maj 2024 09:19
Modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Wiźnie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

wtorek, 14 maj 2024 15:26
dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze obsługi urzędu i Rady oraz Komisji Rady Gminy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

wtorek, 14 maj 2024 15:24
dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 13 maj 2024 11:48

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

piątek, 10 maj 2024 14:39
dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 6 maj 2024 15:17
dot. DI.271.3.3.2024 zamówienia pn. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie Gminy Wizna, podzielonego na 6 części, w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Wizna”

Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 24 kwietnia 2024 r.

wtorek, 30 kwi 2024 09:40
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 26 kwi 2024 14:17
dot. GP.6733.1.2024 inwestycji pn. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na działkach przyległych do rzeki Narew (dz. 1358, 1136, 1368/2, 1370, 1373/2, 1374/2, 1714) w miejscowości Wizna wraz z przebudową dróg dojazdowych i dojść pieszo-jezdnych (dz. 1345, 1138, 1152, 1334)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 26 kwi 2024 07:56
dot. GŚ.6220.5.2024 przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej Wizna 1 o mocy do 8 MW oraz magazynów energii o mocy do 50 MW, planowanego do realizacji na działkach nr 246/1 i 246/2 obręb Nowe Bożejewo, gmina Wizna

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

wtorek, 23 kwi 2024 14:43
dot. WSTII.420.9.2024.MM

OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

wtorek, 23 kwi 2024 14:42
z wodociągu Wizna i z wodociągu Stare Bożejewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

wtorek, 23 kwi 2024 14:34
dot. DI.271.3.3.2024 zamówienia pn. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie Gminy Wizna, podzielonego na 6 części, w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Wizna”

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

poniedziałek, 15 kwi 2024 09:02
dot. WPN.6320.3.2024.EW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

poniedziałek, 8 kwi 2024 13:21
GK.271.2.9.2024 Zakup z dostawą i montażem sześciokąta gimnastycznego na plac zabaw w miejscowości Mrówki Gmina Wizna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 8 kwi 2024 13:14
GK.271.2.9.2024 Zakup z dostawą i montażem sześciokąta gimnastycznego na plac zabaw w miejscowości Mrówki Gmina Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 8 kwi 2024 13:00
GŚ.6220.5.2024 przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej Wizna 1 o mocy do 8 MW oraz magazynów energii o mocy do 50 MW, planowanego do realizacji na działkach nr 246/1 i 246/2 obręb Nowe Bożejewo, gmina Wizna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 5 kwi 2024 07:40
dot. DI.271.2.2.2024 pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo”, w formule zaprojektuj i wybuduj

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 28 mar 2024 15:38
dot. GK.271.2.8.2024 wykonania Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji pn.„Modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wizna”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

czwartek, 28 mar 2024 15:38
dot. GK.271.2.8.2024 wykonania Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji pn.„Modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wizna”

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

środa, 27 mar 2024 08:20
dot. WSTII.420.9.2024.MM

ZAPYTANIE OFERTOWE

poniedziałek, 25 mar 2024 12:47
dot. DI.271.2.2.2024 pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo”, w formule zaprojektuj i wybuduj

Zapytanie ofertowe

czwartek, 21 mar 2024 10:02
dot. GK.271.2.8.2024 wykonania Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji pn.„Modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wizna”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - unieważnienie

środa, 20 mar 2024 07:18
dot. GK.271.4.2024 „Odławianie, transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna w 2024 roku”

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.2.9.2024

wtorek, 19 mar 2024 12:55
Zakup z dostawą i montażem sześciokąta gimnastycznego na plac zabaw w miejscowości Mrówki Gmina Wizna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek, 19 mar 2024 12:51
dot. GŚ.271.4.2024 zadania pn. „Modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Wiźnie”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

piątek, 15 mar 2024 13:47
dot. GŚ.271.4.2024 zadania pn. „Modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Wiźnie”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 15 mar 2024 12:31
dot. GŚ.6220.1.2024 przedsięwzięcia, pn. budowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 90 DJP w systemie chowu bezściołowego i ściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 2500 m3 na działkach nr geod. 79/1, 50/7, 50/9, 50/10 położonych we wsi Srebrowo, gm. Wizna

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

czwartek, 14 mar 2024 07:25
dot. GŚ.271.4.2024 zadania pn. „Modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Wiźnie”

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

piątek, 8 mar 2024 11:08
dot. WSTII.420.4.2024.MM

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek, 8 mar 2024 11:07
dot. GK.271.4.2024 „Odławianie, transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna w 2024 roku”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 6 mar 2024 11:45
dot. DI.271.2.1.2024 zadania pn. „Równanie i profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych i dojazdowych do pól za pomocą równiarki w 2024 r.”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 20 gru 2023 14:50
dot. GŚ.6220.22.2023 przedsięwzięcia pn. „Urządzanie terenów rekreacyjnych przyległych do rzeki Narew na obszarze gminy Wizna” realizowanego w ramach inwestycji: Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu „Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 20 gru 2023 12:48
dot. DI.271.3.8.2023 „Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo” w formule zaprojektuj i wybuduj

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

wtorek, 19 gru 2023 14:02
AB-I.7820.1.4.2023.AK dot. rozbudowy mostu przez rz. Narew

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 19 gru 2023 13:22
dot. GŚ.6220.20.2023 przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla krów mlecznych o obsadzie do 140 DJP w zabudowie zagrodowej na działkach o nr ewidencyjnym 155, 156, 157 w miejscowości Rutki, gmina Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 19 gru 2023 10:53
GP.6730.54.2023 - dot. osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym: działki nr ewid. 20/29, 20/22 obręb Małachowo, gmina Wizna

ZAPYTANIE OFERTOWE

poniedziałek, 18 gru 2023 14:52
dot. GK.271.2.35.2023 zadania pn. „Sprzedaż drzew rosnących w pasie drogi gminnej stanowiących własność Gminy Wizna”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 18 gru 2023 11:26
dot. GP.6730.56.2023 ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji dotyczącej inwestycji pn. Budynek rekreacji indywidualnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 97/1 obręb Wierciszewo, gm. Wizna

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW 2

piątek, 15 gru 2023 15:12
dot. DI.271.3.8.2023 „Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo” w formule zaprojektuj i wybuduj

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

piątek, 15 gru 2023 10:52
AB-I.7820.1.4.2023.AK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa

czwartek, 14 gru 2023 15:13
dot. GK.271.13.2023 zadania pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 13 gru 2023 12:06
dot. GK.271.9.2023 zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

piątek, 8 gru 2023 13:31
dot. DI.271.3.8.2023 „Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo” w formule zaprojektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

wtorek, 5 gru 2023 11:05
dot. DI.271.3.8.2023 „Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo” w formule zaprojektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa

wtorek, 5 gru 2023 07:30
dot. GK.271.9.2023 zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

poniedziałek, 4 gru 2023 08:02
dot. GK.271.7.2023 zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna”

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

piątek, 1 gru 2023 12:11
dot. „Remont odcinka drogi gminnej Nr 105630B – ul. Jana Pawła II w Wiźnie” w formule zaprojektuj i wybuduj

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 30 lis 2023 15:11
dot. GK.271.2.27.2023 zadania pn. "Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Stare Bożejewo oraz modernizacja budynku na boisku wraz z zagospodarowaniem terenu ZSP Wizna”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 29 lis 2023 13:18
dot. GP.6730.56.2023 ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji dotyczącej inwestycji pn. Budynek rekreacji indywidualnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 97/1 obręb Wierciszewo, gm. Wizna

OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

poniedziałek, 20 lis 2023 14:47
z wodociągu Wizna i z wodociągu Stare Bożejewo

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 17 lis 2023 15:15
dot. GK.271.2.34.2023 „Sprzedaż drzew rosnących w pasie drogi gminnej stanowiących własność Gminy Wizna”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 16 lis 2023 10:24
dot. DI.271.2.7.2023 zadania pn. „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

czwartek, 9 lis 2023 09:00
dot. AB-I.7820.1.4.2023.AK

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 7 lis 2023 10:22
dot. DI.271.2.7.2023 zadania pn. „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek, 7 lis 2023 07:20
dot. GK.271.7.2023 zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 6 lis 2023 14:38
dot. GŚ.6220.22.2023 przedsięwzięcia pn. „Urządzanie terenów rekreacyjnych przyległych do rzeki Narew na obszarze gminy Wizna” realizowanego w ramach inwestycji: Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu „Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

wtorek, 31 paź 2023 07:23
dot. GK.271.7.2023 zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna”

ZARZĄDZENIE NR 248/2023 WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 30 paź 2023 14:33
w sprawie :przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2024.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

czwartek, 26 paź 2023 13:18
dot. „Remont odcinka drogi gminnej Nr 105630B – ul. Jana Pawła II w Wiźnie” w formule zaprojektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa

środa, 25 paź 2023 10:31
dot. GK.271.7.2023 zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna”

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

czwartek, 19 paź 2023 11:21
dot. DI.271.3.6.2023 „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie”, w formule zaprojektuj i wybuduj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 13 paź 2023 14:26
dot. GŚ.6220.21.2023 przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i modernizacji obory do obsady 140 DJP w systemie bezściołowym (na rusztach) w zabudowie zagrodowej o łącznej obsadzie 185 DJP na działce nr 165 położonej w miejscowości Rutki, gmina Wizna

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

wtorek, 3 paź 2023 15:26
dot. GK.271.2.27.2023 zadania pn. "Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Stare Bożejewo oraz modernizacja budynku na boisku wraz z zagospodarowaniem terenu ZSP Wizna”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

wtorek, 3 paź 2023 13:07
dot. „Remont odcinka drogi gminnej Nr 105630B – ul. Jana Pawła II w Wiźnie” w formule zaprojektuj i wybuduj

OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

środa, 27 wrz 2023 14:05
z wodociągu Wizna i z wodociągu Stare Bożejewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

poniedziałek, 25 wrz 2023 14:45
dot. GK.271.2.27.2023 zadania pn. "Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Stare Bożejewo oraz modernizacja budynku na boisku wraz z zagospodarowaniem terenu ZSP Wizna”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa

poniedziałek, 18 wrz 2023 15:13
dot. GK.271.2.26.2023 „Dostawa oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych oraz do budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Bronowo w Gminie Wizna”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 18 wrz 2023 10:00
dot. GŚ.6220.21.2023 przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i modernizacji obory do obsady 140 DJP w systemie bezściołowym (na rusztach) w zabudowie zagrodowej o łącznej obsadzie 185 DJP na działce nr 165 położonej w miejscowości Rutki, gmina Wizna

ZAWIADOMIENIE

poniedziałek, 11 wrz 2023 15:18
dot. BI.ZUZ.5.4210.171.2023.DK

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 7 wrz 2023 09:15
dot. GŚ.6220.19.2023 przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie gospodarstwa rolnego o oborę dla bydła o obsadzie 114,74 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 361 i 362 w miejscowości Stare Bożejewo gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 1 wrz 2023 14:27
dot. GŚ.6220.21.2023 przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i modernizacji obory do obsady 140 DJP w systemie bezściołowym (na rusztach) w zabudowie zagrodowej o łącznej obsadzie 185 DJP na działce nr 165 położonej w miejscowości Rutki, gmina Wizna

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

wtorek, 29 sie 2023 07:21
dot. WSTII.420.24.2023.MM

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 14 sie 2023 08:57
dot. GŚ.6220.20.2023 przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla krów mlecznych o obsadzie do 140 DJP w zabudowie zagrodowej na działkach o nr ewidencyjnym 155, 156, 157 w miejscowości Rutki, gmina Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 14 sie 2023 08:55
dot. GŚ.6220.19.2023 przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie gospodarstwa rolnego o oborę dla bydła o obsadzie 114,74 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 361 i 362 w miejscowości Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 7 sie 2023 15:23
dot. GŚ.6220.11.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowej – część dz. nr ewid. 244 obręb Rutkowskie i dz. nr ewid. 9 obręb Sieburczyn w km 0+000,00 – 1+273,74

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 7 sie 2023 15:21
dot. GŚ.6220.15.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 105614B o nawierzchni gruntowo - żwirowej relacji Wierciszewo – Małachowo w km 0+000,00 – 2+587,51

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

poniedziałek, 7 sie 2023 09:51
dot. DI.271.3.6.2023 „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie”, w formule zaprojektuj i wybuduj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 3 sie 2023 15:18
dot. GŚ.6220.8.2023 przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 120 DJP w systemie chowu bezściołowego oraz ściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 3500 m3

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - unieważnienie

czwartek, 3 sie 2023 15:15
dot. GŚ.271.6.2023 „Wyposażenie o czyszczalni ścieków w Wiźnie w prasę do osadu"

Informacja o wysokości środków z funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo na 2024 rok

poniedziałek, 31 lip 2023 15:15

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 31 lip 2023 09:44
dot. GŚ.6220.19.2023 przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie gospodarstwa rolnego o oborę dla bydła o obsadzie 114,74 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 361 i 362 w miejscowości Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

czwartek, 27 lip 2023 15:30
dot. GŚ.271.6.2023 „Wyposażenie o czyszczalni ścieków w Wiźnie w prasę do osadu"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 26 lip 2023 15:08
dot. GŚ.6220.17.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej – ul. Kolonia Podnarcie w Bronowie w km 0+000,00 - 1+172,26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 25 lip 2023 07:26
dot. GŚ.6220.16.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej – działka nr ewid. 60 w Janczewie w km 0+000,00 – 1+355,70

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 20 lip 2023 15:11
dot. GŚ.6220.10.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej – ul. Witkowo, dz. nr 1493, 1509 obr. Wizna w km 0+000,00 – 1+334,01

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 20 lip 2023 15:08
dot. GŚ.6220.9.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej – dz. nr 886 obręb Wizna w km 0+000,00 – 1+400,65

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

środa, 19 lip 2023 13:38
dot. GŚ.271.6.2023 „Wyposażenie o czyszczalni ścieków w Wiźnie w prasę do osadu"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 19 lip 2023 13:36
dot. DI.271.3.6.2023 „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie”, w formule zaprojektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa

poniedziałek, 17 lip 2023 13:06
dot. GŚ.271.6.2023 „Wyposażenie o czyszczalni ścieków w Wiźnie w prasę do osadu"

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

poniedziałek, 17 lip 2023 10:35
dot. DI.271.3.6.2023 „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie”, w formule zaprojektuj i wybuduj

ZAWIADOMIENIE

piątek, 14 lip 2023 14:05
dot. BI.ZUZ.5.4210.52.2023.ED

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 12 lip 2023 13:59
dot. GŚ.6220.15.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 105614B o nawierzchni gruntowo - żwirowej relacji Wierciszewo – Małachowo w km 0+000,00 – 2+587,51

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 12 lip 2023 13:56
dot. GŚ.6220.11.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowej – część dz. nr ewid. 244 obręb Rutkowskie i dz. nr ewid. 9 obręb Sieburczyn w km 0+000,00 – 1+273,74

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 12 lip 2023 13:55
dot. GŚ.6220.8.2023 przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 120 DJP w systemie chowu bezściołowego oraz ściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 3500 m3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 11 lip 2023 09:07
dot. GK.271.2.4.2023 „Zmiana gleboznawczej klasyfikacji gruntów”

ZAWIADOMIENIE

piątek, 7 lip 2023 08:26
dot. BI.ZUZ.5.4210.133.2023.ED

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

wtorek, 4 lip 2023 14:44
dot. DI.271.3.6.2023 „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie”, w formule zaprojektuj i wybuduj

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 4 lip 2023 10:47
dot. GK.271.2.4.2023 „Zmiana gleboznawczej klasyfikacji gruntów”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 28 cze 2023 12:27
dot. GŚ.6220.17.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej – ul. Kolonia Podnarcie w Bronowie w km 0+000,00 - 1+172,26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 28 cze 2023 12:25
dot. GŚ.6220.16.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej – działka nr ewid. 60 w Janczewie w km 0+000,00 – 1+355,70

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 28 cze 2023 12:24
dot. GŚ.6220.10.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej – ul. Witkowo, dz. nr 1493, 1509 obr. Wizna w km 0+000,00 – 1+334,01

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 28 cze 2023 12:19
dot. GŚ.6220.9.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej – dz. nr 886 obręb Wizna w km 0+000,00 – 1+400,65

OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

środa, 28 cze 2023 07:30
z wodociągu Wizna i z wodociągu Stare Bożejewo

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 20 cze 2023 13:29
dot. GŚ.6220.7.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1934B w miejscowości Wizna wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 20 cze 2023 10:00
dot. DI.271.2.6.2023 zadania pn. „Odtworzenie pokładu drewnianego po pożarze mostu nad rzeką Narew k/m Bronowo na działce geod. nr 446, 522/1 obręb Bronowo Łąki oraz 654/1 obręb Bronowo”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 16 cze 2023 15:21
dot. GŚ.6220.17.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej – ul. Kolonia Podnarcie w Bronowie w km 0+000,00 - 1+172,26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 16 cze 2023 15:20
dot. GŚ.6220.16.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej – działka nr ewid. 60 w Janczewie w km 0+000,00 – 1+355,70

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 16 cze 2023 15:18
dot. GŚ.6220.15.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 105614B o nawierzchni gruntowo - żwirowej relacji Wierciszewo – Małachowo w km 0+000,00 – 2+587,51

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 16 cze 2023 09:04
dot. DI.271.2.6.2023 zadania pn. „Odtworzenie pokładu drewnianego po pożarze mostu nad rzeką Narew k/m Bronowo na działce geod. nr 446, 522/1 obręb Bronowo Łąki oraz 654/1 obręb Bronowo”

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

czwartek, 15 cze 2023 14:27
dot. WSTII.420.10.2023.MM przedsięwzięcia pn. "zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 0,2126 ha na użytek rolny na działce nr 476 o powierzchni ogólnej 2,5109 ha, położonej w obrębie Niwkowo, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 15 cze 2023 07:28
dot. GŚ.6220.11.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowej – część dz. nr ewid. 244 obręb Rutkowskie i dz. nr ewid. 9 obręb Sieburczyn w km 0+000,00 – 1+273,74

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 15 cze 2023 07:27
dot. GŚ.6220.10.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej – ul. Witkowo, dz. nr 1493, 1509 obr. Wizna w km 0+000,00 – 1+334,01

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 15 cze 2023 07:25
dot. GŚ.6220.9.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej – dz. nr 886 obr. Wizna w km 0+000,00 – 1+400,65

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 14 cze 2023 15:22
dot. GP.6733.2.2023 inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem nadziemnym na części działek ewidencyjnych nr 115/1 i 115/2 obręb Bronowo, gm. Wizna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 14 cze 2023 13:43
dot. DI.271.3.5.2023 „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie”, w formule zaprojektuj i wybuduj

ZAWIADOMIENIE

środa, 14 cze 2023 07:17
dot. BI.ZUZ.5.4210.52.2023.ED

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 14 cze 2023 07:09
dot. GP.6733.1.2023 inwestycji pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci P4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym linią zasilania na działce ewidencyjnej nr 315 obręb Stare Bożejewo, gm. Wizna

ZAWIADOMIENIE

środa, 7 cze 2023 13:51
dot. BI.ZUZ.5.4210.51.2023.DK

ZAWIADOMIENIE

środa, 7 cze 2023 13:50
dot. BI.ZUZ.5.4210.50.2023.MG

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

środa, 7 cze 2023 08:51
dot. DI.271.3.5.2023 „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie”, w formule zaprojektuj i wybuduj

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

wtorek, 6 cze 2023 12:18
dot. DI.271.3.5.2023 „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie”, w formule zaprojektuj i wybuduj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 5 cze 2023 12:11
dot. GŚ.6220.8.2023 przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 120 DJP w systemie chowu bezściołowego oraz ściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 3500 m3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 31 maj 2023 07:31
dot. PI.271.3.2023 „Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” podzielonego na 3 części

NFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

poniedziałek, 29 maj 2023 09:48

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - unieważnienie

czwartek, 25 maj 2023 13:17
dot. GŚ.271.2.2023 "Dostawa i montaż mieszadła napowietrzającego–mieszającego z systemem pływakowym oraz pomp retencji (2szt), pompy dekantacji oraz pompy osadu nadmiernego przeznaczonych do oczyszczalni ścieków w Wiźnie"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 23 maj 2023 14:45
dot. GŚ.6220.4.2023 przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 64 DJP w systemie chowu bezściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 2500 m3 na działce nr geod. 119 położonej we wsi Rutki gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 23 maj 2023 14:44
dot. GŚ.6220.7.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1934B w miejscowości Wizna wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

wtorek, 23 maj 2023 11:54
dot. DI.271.3.5.2023 „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie”, w formule zaprojektuj i wybuduj

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 22 maj 2023 15:25
dot. PI.271.3.2023 „Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” podzielonego na 3 części

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

poniedziałek, 22 maj 2023 09:21
dot. GŚ.271.5.2023 zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowej przyczepy rolniczej z przeznaczeniem do wywozu osadu z Oczyszczalni ścieków w Wiźnie”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 19 maj 2023 10:17
dot. GP.6733.2.2023 wszczęcia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem nadziemnym na części działek ewidencyjnych nr 115/1 i 115/2 obręb Bronowo, gm. Wizna

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

piątek, 19 maj 2023 10:15
dot. PI.271.3.2023 „Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” podzielonego na 3 części

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 18 maj 2023 15:17
dot. PI.271.2.2023 „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna”

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - unieważnienie

czwartek, 18 maj 2023 15:15
dot. PI.271.2.2023 „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna” w części I.4

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

czwartek, 18 maj 2023 09:15
dot. PI.271.3.2023 „Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” podzielonego na 3 części

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 18 maj 2023 07:19
dot. GŚ.6220.5.2023 przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 438, 439, 440, 441, 442, 444 w obrębie Kramkowo, gmina Wizna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 17 maj 2023 08:33
dot. DI.271.2.4.2023 zadania pn. „Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej w m. Kokoszki”

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 16 maj 2023 12:09
dot. GŚ.271.5.2023 zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowej przyczepy rolniczej z przeznaczeniem do wywozu osadu z Oczyszczalni ścieków w Wiźnie”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek, 16 maj 2023 12:02
dot. GŚ.271.2.2023 "Dostawa i montaż mieszadła napowietrzającego–mieszającego z systemem pływakowym oraz pomp retencji (2szt), pompy dekantacji oraz pompy osadu nadmiernego przeznaczonych do oczyszczalni ścieków w Wiźnie"

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

czwartek, 11 maj 2023 12:33
dot. PI.271.3.2023 „Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” podzielonego na 3 części

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - unieważnienie

środa, 10 maj 2023 07:29
dot. DI.271.3.4.2023 „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie”, w formule zaprojektuj i wybuduj

INFORMACJA STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO O LASACH

wtorek, 9 maj 2023 13:41

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

wtorek, 9 maj 2023 11:22
dot. PI.271.3.2023 „Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” podzielonego na 3 części

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 8 maj 2023 14:54
dot. DI.271.3.4.2023 „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie”, w formule zaprojektuj i wybuduj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 8 maj 2023 14:02
dot. GP.6733.1.2023 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci P4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym linią zasilania na działce ewidencyjnej nr 315 obręb Stare Bożejewo, gm. Wizna

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

poniedziałek, 8 maj 2023 14:00

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 5 maj 2023 15:04
dot. GŚ.6220.7.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1934B w miejscowości Wizna wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 5 maj 2023 13:37
dot. DI.271.2.4.2023 zadania pn. „Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej w m. Kokoszki”

ZAWIADOMIENIE

piątek, 5 maj 2023 12:56
dot. BI.ZUZ.5.4210.51.2023.DK

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

czwartek, 4 maj 2023 12:02
dot. PI.271.2.2023 „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

piątek, 28 kwi 2023 13:32
dot. PI.271.3.2023 „Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” podzielonego na 3 części

POSTANOWIENIE NR 26/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY z dnia 27 kwietnia 2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 11:53
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Wizna do stanu faktycznego

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 27 kwi 2023 07:39
dot. Or.271.4.2023 zadania pn.: „Dostawa i montaż krzesełka schodowego na potrzeby osób z niepełnosprawnościami do budynku Urzędu Gminy Wizna.”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 26 kwi 2023 13:56
dot. GŚ.6220.4.2023 przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 64 DJP w systemie chowu bezściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 2500 m3

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 26 kwi 2023 13:55
dot. GŚ.6220.1.2023 przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i nadbudowie budynku inwentarskiego - cielętnika, budowie płyty obornikowej do 100 m2 ze zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce do 65 m3 oraz budowie hali magazynowej na płody rolne w zabudowie zagrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w gospodarstwie rolnym o obsadzie zwierząt do 136,0 DJP

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 25 kwi 2023 14:30
dot. GŚ.6220.2.2023 przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Wizna o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 720, gm. Wizna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa

wtorek, 25 kwi 2023 07:37
dot. GŚ.271.2.2023 "Dostawa i montaż mieszadła napowietrzającego–mieszającego z systemem pływakowym oraz pomp retencji (2szt), pompy dekantacji oraz pompy osadu nadmiernego przeznaczonych do oczyszczalni ścieków w Wiźnie"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 21 kwi 2023 14:33
dot. świadczenia usług audytu wewnętrznego w latach 2023-2024

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

czwartek, 20 kwi 2023 11:29
dot. PI.271.2.2023 „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

czwartek, 20 kwi 2023 08:55
dot. DI.271.3.4.2023 „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie”, w formule zaprojektuj i wybuduj

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

wtorek, 18 kwi 2023 15:14
dot. PI.271.2.2023 „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 17 kwi 2023 11:36
dot. GŚ.6220.5.2023 przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 438, 439, 440, 441, 442, 444 w obrębie Kramkowo, gmina Wizna

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

czwartek, 13 kwi 2023 14:32
dot. PI.271.2.2023 „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna”

ZAWIADOMIENIE

wtorek, 11 kwi 2023 14:47
dot. BI.ZUZ.5.4210.52.2023.ED

ZAWIADOMIENIE

piątek, 7 kwi 2023 12:54
dot. BI.ZUZ.5.4210.50.2023.MG

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 7 kwi 2023 12:31
dot. Or.271.3.2023 Dostawa i montaż windy na potrzeby osób z niepełnosprawnościami do budynku Urzędu Gminy Wizna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

wtorek, 4 kwi 2023 15:20
dot. PI.271.2.2023 „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna”

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 4 kwi 2023 13:52
dot. świadczenia usług audytu wewnętrznego w latach 2023-2024

ZAWIADOMIENIE

wtorek, 4 kwi 2023 09:14
dot. BI.ZUZ.5.4210.51.2023.DK

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 3 kwi 2023 15:07
dot. GŚ.6220.5.2023 przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 438, 439, 440, 441, 442, 444 w obrębie Kramkowo, gmina Wizna

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

piątek, 31 mar 2023 12:39
nr 4/2023 z dnia 31 marca 2023 r. o kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 29 mar 2023 12:01
dot. GŚ.6220.4.2023 przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 64 DJP w systemie chowu bezściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 2500 m3 na działce nr geod. 119 położonej we wsi Rutki gm. Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 27 mar 2023 14:15
dot. GŚ.6220.2.2023 przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Wizna o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Informacja z otwarcia

wtorek, 21 mar 2023 15:22
dot. Or.271.3.2023 Dostawa i montaż windy na potrzeby osób z niepełnosprawnościami do budynku Urzędu Gminy Wizna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

wtorek, 14 mar 2023 13:45
dot. Or.271.3.2023 Dostawa i montaż windy na potrzeby osób z niepełnosprawnościami do budynku Urzędu Gminy Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIĄTNICA

wtorek, 14 mar 2023 13:33
dot. GPT.6220.21.2022

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Unieważnienie

wtorek, 14 mar 2023 07:28
dot. Or.271.2.2023 Dostawa i montaż windy na potrzeby osób z niepełnosprawnościami do budynku Urzędu Gminy Wizna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek, 10 mar 2023 12:02
dot. Or.271.2.2023 Dostawa i montaż windy na potrzeby osób z niepełnosprawnościami do budynku Urzędu Gminy Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 9 mar 2023 11:25
dot. GP.6730.29.2022, GP.6730.30.2022, GP.6730.31.2022, GP.6730.32.2022, GP.6730.33.2022, GP.6730.34.2022, GP.6730.35.2022, GP.6730.36.2022, GP.6730.37.2022, GP.6730.38.2022, GP.6730.39.2022, GP.6730.42.2022, GP.6730.43.2022, GP.6730.44.2022, GP.6730.45.2022, GP.6730.46.2022, GP.6730.47.2022, GP.6730.48.2022, GP.6730.49.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 8 mar 2023 15:23
dot. GŚ.6220.2.2023 przedsięwzięcia pn. Budowie farmy fotowoltaicznej PV Wizna o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 720, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

środa, 8 mar 2023 13:40
dot. GN-I.6852.2.2022

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

środa, 8 mar 2023 13:39
dot. PI.271.1.2023: „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna” w formule zaprojektuj i wybuduj podzielonego na 2 części

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 7 mar 2023 15:42
dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowy odcinków dróg na terenie gminy Wizna w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek, 7 mar 2023 10:56
dot. PI.271.1.2023: „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna” w formule zaprojektuj i wybuduj podzielonego na 2 części

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

wtorek, 7 mar 2023 10:47
dot. Or.271.2.2023 Dostawa i montaż windy na potrzeby osób z niepełnosprawnościami do budynku Urzędu Gminy Wizna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

wtorek, 28 lut 2023 15:26
dot. Or.271.2.2023 Dostawa i montaż windy na potrzeby osób z niepełnosprawnościami do budynku Urzędu Gminy Wizna

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

poniedziałek, 27 lut 2023 14:11
dot. GŚ.271.1.2023 dostawy i montażu mieszadła napowietrzającego do oczyszczalni ścieków w Wiźnie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

poniedziałek, 27 lut 2023 14:08
dot. DI.271.2.1.2023 wykonania usługi pn. „Równanie i profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych i dojazdowych do pól za pomocą równiarki w 2023 r.”

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

poniedziałek, 27 lut 2023 13:38
z wodociągu Wizna i wodociągu Stare Bożejewo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

czwartek, 23 lut 2023 15:18
dot. PI.271.1.2023: „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna” w formule zaprojektuj i wybuduj podzielonego na 2 części

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.2.2.2023

czwartek, 23 lut 2023 13:07
dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowy odcinków dróg na terenie gminy Wizna w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 23 lut 2023 10:57
dot. DI.271.3.3.2023 dot. części IV postępowania pn. Przebudowy odcinków dróg na terenie gminy Wizna w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami”, w formule zaprojektuj i wybuduj, podzielonego na 4 części

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.2.1.2023

środa, 15 lut 2023 11:37
dot. wykonania usługi pn. „Równanie i profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych i dojazdowych do pól za pomocą równiarki w 2023 r.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

poniedziałek, 13 lut 2023 14:15
dot. PI.271.1.2023: „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna” w formule zaprojektuj i wybuduj podzielonego na 2 części

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 10 lut 2023 13:49
dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i nadbudowie budynku inwentarskiego - cielętnika, budowie płyty obornikowej do 100 m2 ze zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce do 65 m3 oraz budowie hali magazynowej na płody rolne w zabudowie zagrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w gospodarstwie rolnym o obsadzie zwierząt do 136,0 DJP

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

piątek, 10 lut 2023 13:18
dot. DI.271.3.3.2023 dot. części IV postępowania pn. Przebudowy odcinków dróg na terenie gminy Wizna w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami”, w formule zaprojektuj i wybuduj, podzielonego na 4 części

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 8 lut 2023 15:01
dot. DI.271.3.1.2023 „Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 na drogi gminy Wizna w 2023 r.”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 8 lut 2023 15:00
dot. DI.271.3.2.2023 „Bieżące naprawy i remonty na drogach gminnych publicznych i wewnętrznych w 2023 r.”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek, 3 lut 2023 13:20
dot. DI.271.3.3.2023 Przebudowy odcinków dróg na terenie gminy Wizna w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami”, w formule zaprojektuj i wybuduj, podzielonego na 4 części

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

wtorek, 31 sty 2023 15:15
dot. BI.ZUZ.5.4210.5.2023.ED

ZARZĄDZENIE NR 221/2023

wtorek, 31 sty 2023 14:21
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna na rok szkolny 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 220/2023

wtorek, 31 sty 2023 14:17
w sprawie podania informacji o kryteriach, liczbie punktów i rodzajach dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Wizna

ZARZĄDZENIE NR 219/2023

wtorek, 31 sty 2023 13:28
w sprawie podania informacji o kryteriach naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Wizna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 25 sty 2023 13:09
dot. DI.271.3.1.2023 „Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 na drogi gminy Wizna w 2023 r.”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek, 24 sty 2023 14:50
dot. DI.271.3.2.2023 „Bieżące naprawy i remonty na drogach gminnych publicznych i wewnętrznych w 2023 r.”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 23 sty 2023 09:46
dot. GŚ.6220.13.2022 przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego, budowie płyty obornikowej do 100 m2 ze zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce do 65 m3 (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie po rozbudowie do 136,0 DJP) na terenie położonym w miejscowości Srebrowo 50, na części działki nr 298, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 18 sty 2023 14:27
dot. GŚ.6220.12.2022 przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1300 kWp w miejscowości Stare Bożejewo, gm. Wizna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

środa, 18 sty 2023 12:50
dot. DI.271.3.3.2023 Przebudowy odcinków dróg na terenie gminy Wizna w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami”, w formule zaprojektuj i wybuduj, podzielonego na 4 części

ZAPYTANIE OFERTOWE GŚ.271.1.2023

poniedziałek, 16 sty 2023 14:06
dot. dostawy i montażu mieszadła napowietrzającego do oczyszczalni ścieków w Wiźnie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 16 sty 2023 13:43
dot. GŚ.6220.11.2022 przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3000 kWp w miejscowości Stare Bożejewo, gm. Wizna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

piątek, 13 sty 2023 13:51
dot. DI.271.3.2.2023 „Bieżące naprawy i remonty na drogach gminnych publicznych i wewnętrznych w 2023 r.”

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

czwartek, 12 sty 2023 13:33
dot. DI.271.3.7.2022 Przebudowy odcinków dróg na terenie gminy Wizna w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami”, w formule zaprojektuj i wybuduj, podzielonego na 4 części

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 12 sty 2023 09:56
dot. wykonania usługi: Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2023

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 10 sty 2023 12:32
dot. wykonania usługi pn: Opracowanie projektów decyzji, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), w związku z art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 oraz analiz, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.

Harmonogram odbioru odpadów w 2023 r.

wtorek, 10 sty 2023 10:08

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

czwartek, 5 sty 2023 14:18
dot. DI.271.3.7.2022 Przebudowy odcinków dróg na terenie gminy Wizna w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami”, w formule zaprojektuj i wybuduj, podzielonego na 4 części

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIĄTNICA

czwartek, 5 sty 2023 14:14
dot. GPT.6220.21.2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

wtorek, 3 sty 2023 11:11
dot. DI.271.3.1.2023 „Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 na drogi gminy Wizna w 2023 r.”

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

poniedziałek, 2 sty 2023 13:46
dot. WSTII.420.43.2022.MM

ZAPYTANIE OFERTOWE GP.271.2.2023

poniedziałek, 2 sty 2023 13:38
dot. wykonania usługi: Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE GP.271.1.2023

poniedziałek, 2 sty 2023 11:18
dot. wykonania usługi pn: Opracowanie projektów decyzji, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), w związku z art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 oraz analiz, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 27 gru 2022 10:59
dot. GŚ.6220.13.2022 przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego, budowie płyty obornikowej do 100 m2 ze zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce do 65 m3 (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie po rozbudowie do 136,0 DJP) na terenie położonym w miejscowości Srebrowo 50, na części działki nr 298, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.18.2022

piątek, 23 gru 2022 13:03
dot. realizacji zadania pn. "Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku w 2023 roku"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 21 gru 2022 11:50
dot. GŚ.6220.12.2022 przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1300 kWp w miejscowości Stare Bożejewo, gm. Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 21 gru 2022 11:48
dot. GŚ.6220.11.2022 przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3000 kWp w miejscowości Stare Bożejewo, gm. Wizna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

wtorek, 20 gru 2022 07:49
dot. GK.271.15.2022 „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

poniedziałek, 19 gru 2022 11:36
dot. DI.271.3.7.2022 Przebudowy odcinków dróg na terenie gminy Wizna w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami”, w formule zaprojektuj i wybuduj, podzielonego na 4 części

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

czwartek, 15 gru 2022 15:26
dot. ROŚB.6740.2.10.2022 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

środa, 7 gru 2022 09:09
dot. GK.271.13.2022 "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna"

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

wtorek, 6 gru 2022 14:01
z wodociągu Stare Bożejewo

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

poniedziałek, 5 gru 2022 08:10
z wodociągu Wizna

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

piątek, 2 gru 2022 08:58
dot. BI.ZUZ.5.4210.270.2022.MG

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 29 lis 2022 07:58
dot. GŚ.6220.12.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 29 lis 2022 07:29
dot. GŚ.6220.11.2022

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

środa, 23 lis 2022 10:35
dot. DI.271.3.6.2022 „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie miejscowości Wizna”, podzielonego na 3 części

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

środa, 23 lis 2022 08:28
dot. DI.271.3.5.2022 "Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie”

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

wtorek, 22 lis 2022 10:59
dot. BI.ZUZ.5.4210.84.2022.JR

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

piątek, 18 lis 2022 14:53

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

piątek, 18 lis 2022 13:21
dot. ROŚB.6740.2.10.2022 w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1968B od DP nr 1961B – Zanklewo w lokalizacji 0+000 – 4+078,29

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 16 lis 2022 18:46
dot. GŚ.6220.10.2022

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 9 lis 2022 15:21
dot. Or.271.25.2022 „Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna”

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

środa, 9 lis 2022 11:05
Szanowni Państwo Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) informuję niniejszym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda

KOMUNIKAT O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 20.10.2022

wtorek, 25 paź 2022 14:10
dot. GŚ.271.10.2022 dostawy i montażu mieszadła napowietrzającego przeznaczonego do mieszania i napowietrzania zawartości zbiornika w oczyszczalni ścieków w Wiźnie

ZAPYTANIE OFERTOWE GŚ.271.10.2022

czwartek, 20 paź 2022 15:42
dot. dostawy i montażu mieszadła napowietrzającego przeznaczonego do mieszania i napowietrzania zawartości zbiornika w oczyszczalni ścieków w Wiźnie

Zawiadomienie

czwartek, 20 paź 2022 07:24
dot. BI.ZUZ.5.4210.228.2022.MP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek, 18 paź 2022 14:30
dot. Or.271.25.2022 „Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 13 paź 2022 10:42
GŚ.6220.10.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach

ZARZĄDZENIE NR 201/2022

środa, 12 paź 2022 10:03
w sprawie sprzedaży używanej przyczepy ciężarowej rolniczej BARWICE D 46B

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

środa, 12 paź 2022 07:52
z wodociągu Wizna oraz wodociągu Stare Bożejewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

środa, 12 paź 2022 07:33
dot. GŚ.271.10.2022 "Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w miejscowości Męczki"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

wtorek, 11 paź 2022 07:35
dot. Or.271.25.2022 „Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna”

Zawiadomienie

piątek, 7 paź 2022 09:04
dot. konsultacji społecznych dla zadania "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968B - dr. 1961B - Zanklewo o dł. ok. 4100m"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 4 paź 2022 09:03
dot. GŚ.6220.8.2022 przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1968B od drogi nr 1961B – Zanklewo w km 0+000,0 – 4+078,00

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 3 paź 2022 14:34
dot. GŚ.6220.9.2022 przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 169, 170 w obrębie Nieławice, gmina Wizna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.1.12.2022

poniedziałek, 3 paź 2022 12:48
dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie miejscowości Wizna”, podzielonego na 3 części

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 26 wrz 2022 12:40
dot. GŚ.6220.10.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.1.12.2022

piątek, 23 wrz 2022 13:30
dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie miejscowości Wizna”, podzielonego na 3 części

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

czwartek, 22 wrz 2022 15:05
dot. DI.271.3.6.2022 „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie miejscowości Wizna”, podzielonego na 3 części

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 15 wrz 2022 08:38
dot. GŚ.6220.7.2022

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

środa, 14 wrz 2022 08:32
z wodociągu Wizna oraz wodociągu Stare Bożejewo

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 12 wrz 2022 14:21
dot. DI.271.3.5.2022 "Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 9 wrz 2022 11:15
dot. GŚ.6220.9.2022 przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 169, 170 w obrębie Nieławice, gmina Wizna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

czwartek, 8 wrz 2022 14:42
dot. DI.271.3.6.2022 „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie miejscowości Wizna”, podzielonego na 3 części

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane + odpowiedzi na zapytania

czwartek, 8 wrz 2022 13:33
dot. DI.271.3.5.2022 "Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 7 wrz 2022 09:24
dot. GŚ.6220.8.2022 przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1968B od drogi nr 1961B – Zanklewo w km 0+000,0 – 4+078,00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

piątek, 2 wrz 2022 11:14
dot. GŚ.271.6.2022 "Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w miejscowości Męczki"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 19 sie 2022 09:36
GP.6730.40.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 19 sie 2022 09:34
GŚ.6220.8.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 19 sie 2022 09:28
GP.6730.26.2022 GP.6730.27.2022 GP.6730.28.2022 GP.6730.50.2022 GP.6730.51.2022 GP.6730.52.2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

środa, 17 sie 2022 13:06
dot. DI.271.3.3.2022 "Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 9 sie 2022 19:27
dot. DI.271.3.4.2022 "Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej relacji Srebrowo – Stare Bożejewo”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 1 sie 2022 14:58
dot. DI.271.3.4.2022 "Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej relacji Srebrowo – Stare Bożejewo”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

środa, 20 lip 2022 08:21
dot. DI.271.3.4.2022 "Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej relacji Srebrowo – Stare Bożejewo"

Zarządzenie Nr 182/2022

poniedziałek, 11 lip 2022 14:27
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach Gmina Wizna.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 5 lip 2022 15:25
dot. GŚ.6220.7.2022

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.1.9.2022

wtorek, 5 lip 2022 11:23
dot. "Zakup z dostawą zegarów sterujących oświetlenia drogowego"

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

wtorek, 28 cze 2022 07:42
dot. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna-Męczki-Kotowo Plac-Jedwabne od km 0+000 do km 5+099,82 oraz od km 7+649,81 do km 11+085,00 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

czwartek, 23 cze 2022 13:07
z wodociągu Wizna oraz wodociągu Stare Bożejewo

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 22 cze 2022 11:47
dot. GŚ.6220.6.2022 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Ruś o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.1.8.2022

środa, 22 cze 2022 10:30
dot. "Dostawa i montaż lamp solarnych"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.2.4.2022

piątek, 17 cze 2022 08:22
dot. konserwacji rowu otwartego odprowadzającego wody opadowo-roztopowe o dł. ok 700 mb

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.2.3.2022

wtorek, 14 cze 2022 11:05
dot. zadania pn. "Zakup z dostawą opraw oświetlenia ulicznego typu LED"

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

czwartek, 9 cze 2022 11:53
dot. DI.271.3.3.2022 "Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

wtorek, 7 cze 2022 11:02
o wydaniu decyzji Nr 2/2022 z dnia 30.05.2022 r., znak: AB-I.7820.1.3.2021.AK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

poniedziałek, 6 cze 2022 08:25
O wydaniu decyzji Nr 2/2022 z dnia 30.05.2022 r., znak: AB-I.7820.1.3.2021.AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie mostu przez rzekę Narew w miejscowości Wizna, w km 21+649 drogi krajowej Nr 64 oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

poniedziałek, 30 maj 2022 13:43
dot. wszczęcia postępowania administracyjnego ws. udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

czwartek, 12 maj 2022 12:09
o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.3.2.2022

środa, 11 maj 2022 14:50
dot. DI.271.3.2.2022 "Modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wizna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 10 maj 2022 09:21
dot. GŚ.6220.5.2022 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo4” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ew. 420/2 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 10 maj 2022 09:20
dot. GŚ.6220.4.2022 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo3” o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ew. 415 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 10 maj 2022 09:18
dot. GŚ.6220.3.2022 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo2” o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ew. 443 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 10 maj 2022 09:16
dot. GŚ.6220.2.2022 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo1” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o numerach ew. 441/1 oraz 441/3 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 4 maj 2022 13:50
dot. DI.271.3.3.2022 "Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 28 kwi 2022 12:20
dot. GŚ.6220.6.2022 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Ruś o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

OGŁOSZENIE ZAMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane

piątek, 22 kwi 2022 13:27
dot. DI.271.3.3.2022 "Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 20 kwi 2022 10:54
dot. GŚ.6220.5.2022 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo4” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ew. 420/2 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 20 kwi 2022 10:53
dot. GŚ.6220.4.2022 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo3” o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ew. 415 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 20 kwi 2022 10:53
dot. GŚ.6220.3.2022 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo2” o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ew. 443 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 20 kwi 2022 10:52
dot. GŚ.6220.2.2022 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo1” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o numerach ew. 441/1 oraz 441/3 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA GŚ.271.3.2022

środa, 20 kwi 2022 10:45

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek, 19 kwi 2022 14:54
dot. DI.271.3.2.2022 "Modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wizna"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

piątek, 15 kwi 2022 11:11
dot. DI.271.3.3.2022 "Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

piątek, 8 kwi 2022 13:50
dot. DI.271.3.2.2022 "Modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wizna"

Zawiadomienie

piątek, 1 kwi 2022 12:39
dot. BI.ZUZ.5.4210.293.2021.MP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.3.1.2022

piątek, 1 kwi 2022 12:37
dot. DI.271.3.1.2022 „Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13242+A1:2010 na drogi gminy Wizna w 2022 r.”

KONSULTACJE

środa, 30 mar 2022 13:31
dla osób uzależnionych i ich rodzin

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 25 mar 2022 14:27
dot. GŚ.6220.5.2022 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo4” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ew. 420/2 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 25 mar 2022 14:26
dot. GŚ.6220.4.2022 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo3” o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ew. 415 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 25 mar 2022 14:24
dot. GŚ.6220.3.2022 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo2” o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ew. 443 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 25 mar 2022 14:21
dot. GŚ.6220.2.2022 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo1” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o numerach ew. 441/1 oraz 441/3 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

RAPORT Z PRZEGLĄDU PROCEDUR W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI

piątek, 25 mar 2022 12:34

Zawiadomienie

poniedziałek, 21 mar 2022 14:35
dot. BI.ZUZ.5.4210.51.2022.ED

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

środa, 16 mar 2022 07:50

ZAPYTANIE OFERTOWE Or.271.7.2022

środa, 9 mar 2022 13:53
dot. „Dostawa i montaż szamba bezodpływowego przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Męczki w gminie Wizna"

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

piątek, 4 mar 2022 08:59
z wodociągu Wizna oraz wodociągu Stare Bożejewo

OGŁOSZENIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

poniedziałek, 28 lut 2022 12:57
II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Wizna

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

piątek, 25 lut 2022 10:38
dot. stanowiska Kierownik Klubu Senior + w Wiźnie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.2.2.2022

poniedziałek, 21 lut 2022 14:30
dot. „Równanie i profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych i dojazdowych do pól za pomocą równiarki w 2022 r.”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 16 lut 2022 14:32
dot. DI.271.3.1.2022 „Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13242+A1:2010 na drogi gminy Wizna w 2022 r.”

ZARZĄDZENIE NR 171/2022 WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 15 lut 2022 11:54
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku .

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

wtorek, 15 lut 2022 11:28
z wodociągu Wizna oraz z wodociągu Stare Bożejewo

Zapytanie ofertowe DI.271.2.2.2022

wtorek, 8 lut 2022 14:16
dot. „Równanie i profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych i dojazdowych do pól za pomocą równiarki w 2022 r.”

Zawiadomienie

poniedziałek, 7 lut 2022 13:41
dot. BI.ZUZ.5.4210.293.2021.MP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

piątek, 4 lut 2022 10:02
dot. DI.271.3.1.2022 „Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13242+A1:2010 na drogi gminy Wizna w 2022 r.”

Zarządzenie nr 168/2022 Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 31 sty 2022 12:40
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna na rok szkolny 2022/2023.

Zarządzenie nr 167/2022 Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 31 sty 2022 12:40
w sprawie podania informacji o kryteriach, liczbie punktów i rodzajach dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Wizna

Zarządzenie nr 166/2022 Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 31 sty 2022 12:39
w sprawie podania informacji o kryteriach naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Wizna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY GK.271.3.2022

czwartek, 27 sty 2022 15:18

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.2.1.2022

czwartek, 27 sty 2022 14:14
dot. zadania pn. „Bieżące naprawy i remonty na drogach gminnych publicznych i wewnętrznych w 2022 r.”

OGŁOSZENIE

czwartek, 27 sty 2022 14:05
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z zamiarem nadania nazwy ulicy w miejscowości Bronowo

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 25 sty 2022 13:33
o wydaniu postanowienia w sprawie GK.6733.4.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 25 sty 2022 13:30
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.6733.2.2021)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

wtorek, 25 sty 2022 09:40
Kierownika Klubu Senior + w Wiźnie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.1.1.2022

czwartek, 20 sty 2022 14:35
z powtórzonej czynności w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DI.271.1.1.2022

czwartek, 20 sty 2022 14:30
dot. unieważnienia czynności w prowadzonym postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.1.1.2022

czwartek, 20 sty 2022 07:27
dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY GP.271.2.2022

wtorek, 18 sty 2022 12:52
dot. usługi pn: "Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2022"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY GP.271.1.2022

wtorek, 18 sty 2022 12:50
dot. wykonania usługi: Opracowanie projektów decyzji, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"

Zapytanie ofertowe DI.271.2.1.2022

wtorek, 18 sty 2022 09:09
dot. zadania pn. „Bieżące naprawy i remonty na drogach gminnych publicznych i wewnętrznych w 2022 r.”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

czwartek, 13 sty 2022 15:24
dot. GK.271.3.2022 „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”

Konsultacje Programu Współpracy gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 rok.

czwartek, 13 sty 2022 10:51

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

środa, 12 sty 2022 14:17
z wodociągu Stare Bożejewo i z wodociągu Wizna

Zapytanie ofertowe DI.271.1.1.2022

wtorek, 11 sty 2022 07:29
dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 5 sty 2022 15:03
dot. GŚ.271.14.2021 zadania pn. „Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w miejscowości Męczki”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

środa, 5 sty 2022 13:55
dot. GK.271.3.2022 „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”

Projekt Centralna Baza Emisyjności Budynków

środa, 5 sty 2022 08:53

INFORMACJA O ILOŚCI OSÓB STARTUJĄCYCH W NABORZE ORAZ LICZBIE APLIKACJI SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

czwartek, 23 gru 2021 15:26
na stanowisko Instruktora Klubu Senior + w Wiźnie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 15 gru 2021 10:20
dot. DI.271.3.7.2021: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy i modernizacje na drogach gminnych i wewnętrznych”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 14 gru 2021 10:23
dot. GP.6733.2.2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 14 gru 2021 08:24
dot. GŚ.271.13.2021 „Rozbudowa wodociągu w DN110 w Wiźnie o dł. 1,870 km w kierunku wsi Ruś (Wizna, ul. Witkowo)”

Zawiadomienie

piątek, 10 gru 2021 15:01
dot. BI.ZUZ.5.4210.225.2021.KS

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 10 gru 2021 14:53
dot. GŚ.6220.15.2021 przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odcinku Wizna – Srebrowo w km 0+900,0 – 2+980,00 oraz na odcinku Mrówki – Nieławice w km 4+920,00 – 6+020,00

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek, 10 gru 2021 14:51
dot. GŚ.271.14.2021 „Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w miejscowości Męczki”

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

piątek, 10 gru 2021 09:48
dot. GŚ.271.14.2021 r. „Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w miejscowości  Męczki”

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

środa, 8 gru 2021 15:04
dot. WSTII.420.43.2021.RŚ przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 1,40 ha na użytek rolny na terenie działki nr 168 o powierzchni ogólnej 1,40 ha, położonym w obrębie 0010 Nieławice, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”

OGŁOSZENIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

środa, 8 gru 2021 14:59
dot. nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 7 gru 2021 13:57
dot. GŚ.6220.17.2021 przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 53 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

wtorek, 7 gru 2021 07:49
z wodociągu Wizna

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

poniedziałek, 6 gru 2021 15:33
dot. GK.271.6.2021 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI

poniedziałek, 6 gru 2021 09:06
dot. DI.271.3.6.2021: „Budowa dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie” podzielonego na II części

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI

piątek, 3 gru 2021 08:14
dot. DI.271.3.7.2021: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy i modernizacje na drogach gminnych i wewnętrznych”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 2 gru 2021 14:09
dot. GŚ.6220.16.2021 przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna

Zawiadomienie

środa, 1 gru 2021 15:02
dot. BI.ZUZ.5.4210.225.2021.KS

Zawiadomienie

środa, 1 gru 2021 07:32
o wyłożeniu do wglądu Uproszczonych Planów Urządzania Lasu

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

poniedziałek, 29 lis 2021 12:20
z wodociągu Stare Bożejewo

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 29 lis 2021 12:16
dot. GŚ.6220.14.2021 przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego – grupowego w miejscowości Wizna – otwór studzienny nr 2 – na działce nr geod. 1150 obręb Wizna, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

piątek, 26 lis 2021 15:16
dot. GK_271_6_2021 "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna"

Unieważnienie

piątek, 26 lis 2021 10:40
dot. GŚ.271.12.2021 „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

czwartek, 25 lis 2021 14:44
dot. GŚ.271.14.2021 "Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w miejscowości Męczki"

Informacja z otwarcia ofert

środa, 24 lis 2021 15:26
Rozbudowa wodociągu w DN110 w Wiźnie

Odpowiedzi na zapytania Oferentów

piątek, 19 lis 2021 15:21
dot. GŚ.271.13.2021 „Rozbudowa wodociągu w DN110 w Wiźnie o dł. 1,870 km w kierunku wsi Ruś (Wizna, ul. Witkowo)” w formule zaprojektuj i wybuduj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 19 lis 2021 12:50
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 44/1 w obrębie Rutkowskie, Gmina Wizna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 19 lis 2021 12:38
dot. GK.6733.3.2019 zadania pn: "Budowie infrastruktury podziemnej w postaci sieci kanalizacji deszczowej na części działek ewidencyjnych nr: 1024, 1410/2, 1411, 1427, 1428, 1671 i 1678 obrębu Wizna, gm. Wizna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT GŚ.271.12.2021

czwartek, 18 lis 2021 15:23
dot. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek, 16 lis 2021 17:26
dot. DI.271.3.7.2021: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy i modernizacje na drogach gminnych i wewnętrznych”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 16 lis 2021 07:24
dot. GŚ.6220.15.2021 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nieławice-Kokoszki-Guty-Kownaty na odcinku Wizna-Srebrowo w km 0+900,0 – 2+980,00 oraz na odcinku Mrówki-Nieławice w km 4+920,00 – 6+020,00

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 12 lis 2021 16:02
dot. GŚ.6220.17.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 53 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

wtorek, 9 lis 2021 15:02
dot. GŚ.271.13.2021 "Rozbudowa wodociągu w DN110 w Wiźnie o dł. 1,870 km w kierunku wsi Ruś (Wizna, ul. Witkowo)” w formule zaprojektuj i wybuduj

ZAPYTANIE OFERTOWE GŚ.271.12.2021

wtorek, 9 lis 2021 14:54
„Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

poniedziałek, 8 lis 2021 16:25
dot. DI.271.3.7.2021 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy i modernizacje na drogach gminnych i wewnętrznych”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 5 lis 2021 13:33
dot. DI.271.3.6.2021: „Budowa dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie” podzielonego na II części

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 4 lis 2021 09:54
dot. GŚ.271.11.2021 „Dostawa i montaż placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 437/6 obręb ewid. 0024 Zanklewo, gm. Wizna”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIĄTNICA

czwartek, 28 paź 2021 11:39
dot. GPT.6220.6.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 28 paź 2021 07:37
dot. GŚ.6220.16.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 28 paź 2021 07:32
dot. GŚ.6220.14.2021 "Wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego – grupowego w miejscowości Wizna – otwór studzienny nr 2 – na działce nr geod. 1150 obręb Wizna, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT GŚ.271.11.2021

czwartek, 28 paź 2021 07:29
dot. „Dostawa i montaż placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 437/6 obręb ewid. 0024 Zanklewo, gm. Wizna”.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 25 paź 2021 15:47
dot. GŚ.6220.11.2021 wydania decyzji środowiskowej

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

piątek, 22 paź 2021 09:24
z wodociągu Wizna

ZAPYTANIE OFERTOWE GŚ.271.11.2021

środa, 20 paź 2021 15:11
dot. „Dostawa i montaż placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 437/6 obręb ewid. 0024 Zanklewo, gm. Wizna”.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

wtorek, 19 paź 2021 08:02
dot. GNŚ.271.4.2021 "Budowa odcinka wodociągu DN160 o długości 0,730 km łączącego sieci wodociągowe Wizna i Stare Bożejewo"

OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY

wtorek, 19 paź 2021 07:57
dot. GNŚ.271.4.2021 "Budowa odcinka wodociągu DN160 o długości 0,730 km łączącego sieci wodociągowe Wizna i Stare Bożejewo"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIĄTNICA

poniedziałek, 18 paź 2021 13:41
dot. GPT.6220.16.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIĄTNICA

poniedziałek, 18 paź 2021 13:38
dot. GPT.6220.6.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 15 paź 2021 13:58
dot. GŚ.6220.15.2021 "Przebudowia drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nieławice-Kokoszki-Guty-Kownaty na odcinku Wizna-Srebrowo w km 0+900,0 – 2+980,00 oraz na odcinku Mrówki-Nieławice w km 4+920,00 – 6+020,00".

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

czwartek, 14 paź 2021 08:19
z wodociągu Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 14 paź 2021 08:16
dot. GŚ.6220.17.2021 "Budowa dot. GŚ.6220.16.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 53 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna (proj. Wizna II)"

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA

środa, 13 paź 2021 10:58
dot. BI.ZUZ.5.4210.225.2021.KS

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 11 paź 2021 11:41
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 8 paź 2021 13:59
dot. GŚ.6220.12.2021 "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 44/1 w obrębie Rutkowskie, Gmina Wizna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 8 paź 2021 13:58
dot. GŚ.6220.16.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 8 paź 2021 13:56
dot. GŚ.6220.13.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 7 paź 2021 11:41
dot. GŚ.6220.14.2021 wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego – grupowego w miejscowości Wizna – otwór studzienny nr 2 – na działce nr geod. 1150 obręb Wizna, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 4 paź 2021 13:58
dot. DI.271.3.6.2021: „Budowa dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie” podzielonego na II części

Stwierdzenie przydatności wody do spożycia

poniedziałek, 4 paź 2021 07:36
wodociąg Stare Bożejewo

Odpowiedź na zapytania Wykonawców

czwartek, 30 wrz 2021 13:49
dot. DI.271.3.6.2021: „Budowa dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie” podzielonego na II części

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 30 wrz 2021 13:48
dot. GŚ.6220.13.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 28 wrz 2021 11:39
dot. DI.271.3.5.2021 „Remont drogi gminnej Nr 105627B, ul. Mickiewicza w miejscowości Wizna”

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

środa, 22 wrz 2021 09:34
dot. GŚ.271.3.2021 „Budowa ujęcia wody Wizna II wraz z odcinkiem wodociągu do stacji uzdatniania wody”

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

środa, 22 wrz 2021 09:12
dot. GŚ.271.8.2021 "Utworzenie Klubu Senior+ w Wiźnie"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 22 wrz 2021 07:47
dot. GŚ.6220.12.2021 "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 44/1 w obrębie Rutkowskie, Gmina Wizna"

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

środa, 22 wrz 2021 07:39
dot. GŚ.271.9.2021 „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Wizna”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

czwartek, 16 wrz 2021 13:40
dot. DI.271.3.6.2021: „Budowa dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie” podzielonego na II części

Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2021/2022

poniedziałek, 13 wrz 2021 14:47

Unieważnienie postępowania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna w 2021 roku”

piątek, 10 wrz 2021 14:20

Informacja Wójta Gminy Wizna o spotkaniu

czwartek, 9 wrz 2021 08:18
dot. grantów na instalacje fotowoltaiczne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 9 wrz 2021 07:53
dot. GŚ.271.8.2021 "Utworzenie Klubu Senior+ w Wiźnie"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 9 wrz 2021 07:47
dot. GŚ.271.9.2021 „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Wizna”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 8 wrz 2021 15:22
dot. DI.271.3.5.2021 „Remont drogi gminnej Nr 105627B, ul. Mickiewicza w miejscowości Wizna”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

poniedziałek, 6 wrz 2021 14:29
dot. DI.271.3.5.2021 „Remont drogi gminnej Nr 105627B, ul. Mickiewicza w miejscowości Wizna”

Odpowiedź na zapytania Wykonawców

poniedziałek, 6 wrz 2021 14:27
dot. DI.271.3.5.2021 „Remont drogi gminnej Nr 105627B, ul. Mickiewicza w miejscowości Wizna”

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.4.2021

piątek, 27 sie 2021 15:10
dot. zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna w  2021 roku”

OGŁOSZENIE

czwartek, 26 sie 2021 13:36
ZARZĄDZENIE NR 148/2021 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

czwartek, 26 sie 2021 13:10
dot. GŚ.271.9.2021 „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Wizna”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

poniedziałek, 23 sie 2021 14:46
dot. DI.271.3.5.2021 „Remont drogi gminnej Nr 105627B, ul. Mickiewicza w miejscowości Wizna”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek, 13 sie 2021 15:37
dot. GŚ.271.8.2021 "Utworzenie Klubu Senior+ w Wiźnie"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 12 sie 2021 14:53
dot. GŚ.6220.10.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

środa, 11 sie 2021 13:38
dot. GŚ.271.9.2021 „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Wizna”

Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie

środa, 11 sie 2021 13:32
dot. GŚ.271.7.2021 „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Wizna”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek, 10 sie 2021 15:19
dot. GŚ.271.7.2021 „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Wizna”

Instalacje fotowoltaiczne - Gminny Program Dofinansowań

czwartek, 5 sie 2021 10:05

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

środa, 4 sie 2021 13:16
na dowóz sześciorga dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Długoborzu z terenu Gminy Wizna.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

wtorek, 3 sie 2021 11:31
dot. GŚ.271.3.2021

ZAWIADOMIENIE

wtorek, 3 sie 2021 11:21
dot. BI.ZUZ.5.4217.8.2021.MP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

czwartek, 29 lip 2021 15:12
dot. GŚ.271.8.2021 "Utworzenie Klubu Senior+ w Wiźnie"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 28 lip 2021 09:49
dot. DI.271.3.4.2021 „Modernizacje na drogach gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Wizna”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

poniedziałek, 26 lip 2021 14:10
dot. GŚ.271.7.2021 „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Wizna”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek, 23 lip 2021 14:16
dot. DI.271.3.4.2021 „Modernizacje na drogach gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Wizna”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 14 lip 2021 08:38
dot. GŚ.6220.10.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

piątek, 9 lip 2021 14:46
dot. DI.271.3.4.2021 „Modernizacje na drogach gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Wizna”

ZARZĄDZENIE NR 142/2021 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 9 lipca 2021 r.

piątek, 9 lip 2021 11:45
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach Gmina Wizna.

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

wtorek, 6 lip 2021 07:38

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Dostawy

wtorek, 29 cze 2021 14:50
dot. DI.271.3.3.2021 „Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13285 na drogi gminy Wizna w 2021 r.”

OBWIESZCZENIE

czwartek, 24 cze 2021 11:42
dot. BIOŚ.6220.6.2021.A.K

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 24 cze 2021 11:40
dot. GŚ.6220.10.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 23 cze 2021 13:15
dot. GNŚ.6220.1.2020

ZARZĄDZENIE NR 139/2021 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 9 czerwca 2021 r.

czwartek, 10 cze 2021 08:11
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach Gmina Wizna.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 9 cze 2021 15:35
dot. GNŚ.271.4.2021 "Budowa odcinka wodociągu DN160 o długości 0,730 km łączącego sieci wodociągowe Wizna i Stare Bożejewo" Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE

wtorek, 8 cze 2021 10:02
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 2 cze 2021 14:46
dot. DI.271.3.3.2021 „Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13285 na drogi gminy Wizna w 2021 r.”

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

środa, 2 cze 2021 07:30
dot. BI.ZUZ.5.4210.62.2021.ED

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

wtorek, 25 maj 2021 15:08
dot.: BI.ZUZ.5.4210.56.2021.ED

Zawiadomienie-obwieszczenie

piątek, 21 maj 2021 15:14
o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WYNIKI KONKURSU NA ZMIANĘ GRAFICZNĄ HERBU GMINY WIZNA

czwartek, 20 maj 2021 13:49

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 18 maj 2021 10:15
dot. GŚ.6220.5.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

środa, 12 maj 2021 14:38
dot. GNŚ.271.4.2021 "Budowa odcinka wodociągu DN160 o długości 0,730 km łączącego sieci wodociągowe Wizna i Stare Bożejewo"

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

wtorek, 11 maj 2021 15:27
dot. BI.ZUZ.5.4210.61.2021.DK

ZARZĄDZENIE NR 134/2021

środa, 5 maj 2021 14:22
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Wizna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 9 kwi 2021 11:30
dot. GŚ.6220.3.2021 wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstw rolnych w ramach poddziałania: wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, objętego PROW na lata 2014-2020, obejmującego zakup prasoowijarki i kosiarki czołowej, realizowanego na działce ew. 36, obręb [0016] Sambory

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 9 kwi 2021 11:24
dot. GNŚ.6220.1.2020 przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 8 kwi 2021 14:26
dot. GŚ.6220.5.2021 przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie zakładu o halę produkcyjno-magazynową, budynek socjalno-magazynowy oraz naziemny zbiornik przeciwpożarowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 469, 470/1, 470/2 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

czwartek, 8 kwi 2021 12:03
dot. DI.271.3.2.2021 „Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13285 na drogi gminy Wizna w 2021 r.”

ZAPYTANIE OFERTOWE Or.271.12 .2021

środa, 7 kwi 2021 09:03
dot. wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku wolnostojącego parterowego gospodarczego przy ul. Łomżyńskiej w Wiźnie”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

poniedziałek, 22 mar 2021 17:15
dot. BI.ZUZ.5.4210.32.2021.DK

Informacja

piątek, 12 mar 2021 09:25
o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upubliczniania kultury fizycznej

OGŁOSZENIE

piątek, 12 mar 2021 09:23
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zawiązku z zamiarem nadania nazwy ulicy w miejscowości Wizna.

OGŁOSZENIE

piątek, 12 mar 2021 09:12
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zawiązku z zamiarem nadania nazw ulic w miejscowości Bronowo.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

czwartek, 11 mar 2021 17:24
dot. GŚ.271.1.2021 „Budowa ujęcia wody Wizna II wraz z odcinkiem wodociągu do stacji uzdatniania wody” w formule zaprojektuj i wybuduj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 9 mar 2021 09:06
dot. GŚ.6220.2.2021 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo – Rutki

Ogłoszenie przetargów na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa

poniedziałek, 1 mar 2021 09:30
dot. 44 przetargów pisemnych nieograniczonych na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa będących we władaniu BbPN

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

czwartek, 25 lut 2021 13:55
dot. GK.271.17.2020 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna. nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Zawiadomienie

czwartek, 25 lut 2021 08:35
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Wizna II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

czwartek, 25 lut 2021 07:24
dot. GK. 271.17.2020 „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 23 lut 2021 11:31
dot. GP.6733.1.2021: "Budowa sieci wodociągowej, na działkach nr 460, 1690, obręb Wizna, gm. Wizna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 16 lut 2021 14:19
dot. GŚ.6220.2.2021 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo – Rutki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 8 lut 2021 15:18
dot. GŚ.6220.3.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

czwartek, 4 lut 2021 11:21
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie

POSTANOWIENIE

wtorek, 2 lut 2021 07:57
dot. GNŚ.6220.1.2020 zadania pn. "Rozbudowa mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014"

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

czwartek, 28 sty 2021 14:15

ZARZĄDZENIE NR 123/2021 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 27 stycznia 2021 r.

czwartek, 28 sty 2021 10:13
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku .

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 22 sty 2021 16:37
dot. GŚ.6220.2.2021

ZMIANA NUMERU RACHUNKU KONTA BANKOWEGO DLA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

poniedziałek, 4 sty 2021 14:50
Urząd Gminy Wizna informuje, że od 1 stycznia 2021 roku następuje zmiana numeru rachunku bankowego dla opłat za odbiór odpadów komunalnych. Wpłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi należy dokonywać na konto HEXABANK Spółdzielczy O/Wizna numer rachunku: 78 8762 1019 0027 8672 2000 0370

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO HERBU GMINY WIZNA

środa, 30 gru 2020 13:29
Prace konkursowe wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt. III 1 b regulaminu konkursu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia należy składać w siedzibie organizatora, tj. Urzędzie Gminy Wizna lub przesyłać pocztą na adres organizatora pl.kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna w nieprzekraczalnym termie do dnia 31.01.2021 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na herb Gminy Wizna”.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 14 gru 2020 14:00
dot. GP.6733.3.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 9 gru 2020 18:09
dot.: GK.271.14.2020 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

piątek, 4 gru 2020 13:12
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

piątek, 4 gru 2020 12:43
dot.: GNŚ.271.18.2020 "Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

wtorek, 1 gru 2020 18:33
dot.: GK.271.14.2020 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”

Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji

piątek, 20 lis 2020 16:20

Zapytanie ofertowe- AKTUALIZACJA

czwartek, 19 lis 2020 10:09
"Zakup z dostawą fabrycznie nowego sprzętu komputerowego"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - unieważnienie

poniedziałek, 16 lis 2020 17:31
dot. GNŚ.271.20.2020 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wiźnie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

poniedziałek, 16 lis 2020 14:31
dot. GNŚ.271.20.2020 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wiźnie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 13 lis 2020 12:35
dot.: GNŚ.271.18.2020 "Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna"

INFORMACJA

piątek, 13 lis 2020 09:53
dot. „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 13 lis 2020 09:21
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

Zapytanie ofertowe :

wtorek, 10 lis 2020 12:49
"Zakup z dostawą fabrycznie nowego sprzętu komputerowego"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 9 lis 2020 14:28
dot. GP.6733.3.2020: "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na budynek świetlicy wiejskiej wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych w zabudowie usługowej, na działce nr 103/2, obręb Męczki, gm. Wizna"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 9 lis 2020 13:18
dot. GNŚ.271.20.2020 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wiźnie

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.26.2020

środa, 28 paź 2020 13:47
„Bieżące naprawy i remonty na drogach gminnych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

piątek, 23 paź 2020 18:33
dot. GNŚ.271.20.2020 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wiźnie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 21 paź 2020 13:59
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 19 paź 2020 13:45
dot.: GNŚ.271.18.2020 "Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna"

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

piątek, 16 paź 2020 14:55
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

środa, 14 paź 2020 14:41
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 12 paź 2020 17:53
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

poniedziałek, 12 paź 2020 17:38
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

czwartek, 8 paź 2020 18:38
dot.: GNŚ.271.18.2020 "Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

poniedziałek, 28 wrz 2020 12:55
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 22 wrz 2020 09:50
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie "

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

czwartek, 17 wrz 2020 09:22
dot.: BF.3051.2.2020 - "udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego w wysokości 1 100 000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy"

ZAPYTANIE OFERTOWE BF.3051.2.2020

poniedziałek, 14 wrz 2020 13:56
dot.: "udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego w wysokości 1 100 000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy"

Stwierdzenie przydatności wody do spożycia

poniedziałek, 14 wrz 2020 13:21
z wodociągu Wizna

Nabór wniosków

poniedziałek, 14 wrz 2020 10:29
o uzyskanie stypendium Starosty Łomżyńskiego dla uczniów kl. V - VIII

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 10 wrz 2020 13:07
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowie, oraz zmianie sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na budynek świetlicy wiejskiej, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, na działce nr 103/2, obręb Męczki, gm. Wizna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

wtorek, 25 sie 2020 12:21
dot. "Przebudowa rozbudowa drogi gminnej ul. Wschodniej w Bronowie"

Zapytanie ofertowe

czwartek, 20 sie 2020 14:53
Na zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów dojeżdżających do szkół i przedszkola publicznego na terenie Gminy Wizna w roku szkolnym 2020/2021

Podstawowa kwota dotacji na rok 2020

czwartek, 20 sie 2020 13:06
I aktualizacja od 1 lipca 2020 r.

Zapytanie ofertowe

środa, 19 sie 2020 09:31
na dowóz czworga dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Długoborzu z terenu Gminy Wizna.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

wtorek, 18 sie 2020 11:20
Przebudowie, oraz zmianie sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na budynek świetlicy wiejskiej.

Zawiadomienie

wtorek, 11 sie 2020 10:49
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Rutki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

piątek, 31 lip 2020 15:26
dot. GNŚ.271.10.2020 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa

ZAPYTANIE OFERTOWE GNŚ.271.14.2020

środa, 29 lip 2020 13:19
dot.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie”

OGŁOSZENIE z dnia 10 lipiec 2020 r. o naborze uczestników do projektu pt. „Aktywna społeczność Gminy Łomża i Wizna”

środa, 29 lip 2020 08:27

Dane zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020

piątek, 17 lip 2020 13:59

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.12.2020

czwartek, 16 lip 2020 09:40
dot. zadania pn.: "Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 14 lip 2020 13:47
dot. GNŚ.271.10.2020 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 6 lip 2020 15:11
dot. GNŚ.271.10.2020 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.11.2020

piątek, 3 lip 2020 15:23
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizna w 2020 roku”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

środa, 1 lip 2020 12:54
dot. GNŚ.271.10.2020 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

środa, 24 cze 2020 14:48
o wszczęciu postępowania ws. udzielenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługę wodną

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

wtorek, 16 cze 2020 13:48
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Gminne Biuro Spisowe w Wiźnie zgodnie z art. 19 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 (Dz. U. z 2020 poz. 1728) podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego PSR 2020, który odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Wizna. Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., naboru na kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób: - pełnoletnich; - zamieszkałych na terenie danej gminy; - posiadających co najmniej średnie wykształcenie; - posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie; - które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to musi zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami. Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Po szkoleniu za pomocą aplikacji e/m-learning zostanie przeprowadzony egzamin kandydata na rachmistrza terenowego. Wnioski wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego pisma wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych należy składać w dniach od 15 czerwca do dnia 8 lipca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wizna w godz. 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Wizna pl. kpt. Władysława Raginisa 35 18-430 Wizna

Zawiadomienie

środa, 3 cze 2020 08:22
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Wizna I /Kaleń/

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 25 maj 2020 08:22
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 27 kwi 2020 08:52
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie

czwartek, 5 mar 2020 14:00
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Wizna zawiadamia strony postepowania o wydanym w dniu 5 marca 2020 r. postanowieniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014. Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

czwartek, 5 mar 2020 08:15
dot.: "postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: „świadczenie usług psychologa i oligofrenopedagoga do realizacji zajęć w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” w Wiźnie”

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

środa, 4 mar 2020 13:32
dot.: "postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: „świadczenie usług psychologa i oligofrenopedagoga do realizacji zajęć w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” w Wiźnie”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 3 mar 2020 10:46
GNŚ.6220.5.2020 wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia pn. "budowie instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy do 2 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami infrastruktury technicznej na działkach nr ewidencyjny 73 i 74 o powierzchni ogólnej 4,85 ha położonych w obrębie m Ruś, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie"

Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectowo

sobota, 31 sie 2019 09:48

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

czwartek, 9 paź 2008 12:42
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Witamy na stronie biuletynu informacji publicznej GMINY WIZNA

poniedziałek, 27 paź 2003 08:15
Foto: Witamy na  stronie biuletynu informacji publicznej GMINY WIZNA