BIP Gminy Wizna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przebudowa drogi gminnej Nr 172031B – ul. Zastodolnej w Wiźnie

GMINA  WIZNA
kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.271.1.2.2018                                                                         Wizna, dn. 12.02.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Nr 172031B – ul. Zastodolnej w Wiźnie”

Zamawiający, Gmina Wizna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że:
1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.02.2018 r., o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego;
2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 312.000,00 zł.
3. do wyznaczonego terminu składania ofert, wpłynęło 6 ofert:

Oferta nr 1
MAGBUD Biedrzycka Magdalena, ul. Sybiraków 20/4, 18-400 Łomża
Cena ofertowa: 294.500,68 zł brutto
Termin wykonania: 31.07.2018 r.
Okres gwarancji:  6 lat.

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe Wojciech Skrodzki, Jeziorko 2A, 18-421 Piątnica Poduchowna
Cena ofertowa: 274.449,32 zł brutto
Termin wykonania: 25.06.2018 r.
Okres gwarancji: 5 lat.

Oferta nr 3
PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża
Cena ofertowa: 269.999,99 zł brutto
Termin wykonania: 31.07.2018 r.
Okres gwarancji: 3 lata.

Oferta nr 4
P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża
Cena ofertowa: 278.817,54 zł brutto
Termin wykonania: 31.07.2018 r.
Okres gwarancji: 6 lat.

Oferta nr 5
GRAVEL Sp. z o.o., Gałkówka 12, 18-413 Miastkowo
Cena ofertowa: 247.872,54 zł brutto
Termin wykonania: 31.07.2018 r.
Okres gwarancji: 6 lat.

Oferta nr 6
ZAKŁAD  DROGOWY „KAFIL” Wiktor Chyczyński, ul. Kalinowa 31, 18-400 Łomża
Cena ofertowa: 221.400,00 zł brutto
Termin wykonania: 31.07.2018 r.
Okres gwarancji: 6 lat.
                                                                                                                                           
                                                                                              WÓJT
                                                                              dr inż. Zbigniew Sokołowski              

Data powstania: poniedziałek, 12 lut 2018 13:22
Data opublikowania: poniedziałek, 12 lut 2018 13:33
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 429 razy